Zašto im smeta moja marama?

0
49

quebec-values-charter-20140112Piše: Aida Jugo-Kišija

Advokatica sam.

Nosim maramu, ponosno, časno i dostojanstveno.

Na zaključak Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) neću se očitovati kao advokat, očitovali su se oni koji su i davno trebali stati iza nas. Na ove probleme u pravosudnom sistemu, zajedno sa svojim kolegama, ukazujem godinama. Ono što mi je drago jeste da se i javnost konačno alarmirala.

Zaključak kao zaključak, pravno mi ne znači ništa, oblik samovolje, stavljanja sebe u položaj zakonodavnog tijela, odraz neznanja, nezrelosti obnašanja funkcija onih koji su jednoglasno glasali za isti, čin provokacije, drskosti, odraz rasizma i nacionalizma.

Očitovat ću se kao neko ko trenutno ispunjava uslove da se prijavi na poziciju sudije, sutra tužioca.

Moj prvi osvrt jeste na članove Vijeća koji su jednoglasno usvojili sporni zaključak. To su moje kolege pred koje bih sutra trebala stati i koji bi trebali ocijeniti da li ispunjavam uslove za obnašanje gore navedenih funkcija.

Naravno da me interesuje ko su ti „ljudi“. A onda ih lijepo izlistam, kolege su mi, pa da vidim, nekako mi prosto zvuči nemoguće da sam s nekima od njih možda bila i na ročištu, možda smo se sretali u sudu, možda je neko od njih donio presudu u predmetu gdje sam i ja navedena zajedno sa svojim kolegama kao punomoćnik, a niko mi u lice nije ništa rekao vezano za maramu koju nosim, da je nekome ona zasmetala, da je to razlog njihovog negativnog stava. Pa gdje će i reči.

Zaključak usvojen jednoglasno

I onda dobijem sljedeći spisak:

Milan Tegeltija, predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci; predsjednik VSTV-a BiH; mandat: 7. 2014 – 7. 2018. (Milan Tegeltija, predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Milorada Novkovića, predsjednika Okružnog suda u Banjoj Luci, kojem je 7. jula 2014. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Jadranka Lokmić-Misirača, zamjenica glavnog tužioca, Tužilaštvo BiH; potpredsjednica VSTV-a BiH; mandat: 10. 2012 – 10. 2016. (Zamijenila je 19. 6. 2013. godine Fadilu Amidžić na mjestu potpredsjednice VSTV-a BiH, koja je 17. 6. 2013. godine podnijela ostavku na ovu poziciju. Na mjestu člana VSTV-a BiH zamijenila je Biljanu Simeunović, tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojoj je 3. 11. 2012. godine istekao mandat.)

Ružica Jukić, sutkinja, Općinski sud u Tuzli; potpredsjednica VSTV-a BiH; mandat: 6. 2012 – 6. 2016. (Ružica Jukić, sutkinja Općinskog suda u Tuzli zamijenila je Danijelu Mikić, sutkinju Općinskog suda u Sarajevu, kojoj je 3. 6. 2012. godine istekao mandat na mjestu člana VSTV-a BiH.)

Goran Radević, sudija, Sud Bosne i Hercegovine; član VSTV-a BiH; mandat: 2. 2013 – 2. 2017. (Goran Radević, sudija Suda BiH, zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Darka Samardžića, sudiju Suda BiH, koji je u decembru 2012. godine podnio ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Alma Džaferović, tužiteljica, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona; član VSTV-a BiH; mandat: 9. 2013 – 9. 2017. (Alma Džaferović, tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zamijenila je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Fadilu Amidžić, zamjenicu glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koja je u julu 2013. godine podnijela ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Goran Nezirović, sudija, Vrhovni sud FBiH; član VSTV-a BiH; mandat: 2. 2013 – 2. 2017. (Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda FBiH zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Amira Jaganjca, predsjednika Vrhovnog suda BiH, koji je u januaru 2013. godine podnio ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Zijad Kadrić, sudija, Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 4. 2013 – 4. 2017. (Zijad Kadrić, sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH zamijenio je Zekeriju Mujkanovića, glavnog tužioca Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, kojem je 31. 3. 2009. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH i potpredsjednika VSTV-a BiH.)

Mahmut Švraka, glavni republički tužilac, Republičko tužilaštvo RS-a; član VSTV-a BiH; mandat: 11. 2014 – 11. 2018. (Mahmut Švraka, glavni republički tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Svetlanu Brković, tužiteljicu Republičkog tužilaštva Republike Srpske, koja je u septembru 2014. godine podnijela ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Slavo Lakić, tužilac Federalnog tužilaštva FBiH; član VSTV-a BiH; mandat: 7. 2014 – 7. 2018. (Slavo Lakić, tužilac Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Zdravka Kneževića, glavnog federalnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, kojem je mandat na mjesto člana VSTV-a BiH istekao u julu 2014. godine.)

Željka Radović, glavni tužilac, Okružno tužilaštvo u Doboju; član VSTV-a BiH; mandat: 2. 2015 – 2. 2019. (Željka Radović, glavni tužilac Okružnog tužilaštva u Doboju zamijenila je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Mirsadu Hadžić, tužioca Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci, kojoj je u februaru 2015. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Ilijas Midžić, advokat, izabran od strane Advokatske komore FBiH; član VSTV-a BiH; mandat: 1. 2013 – 1. 2017. (Ilijas Midžić, advokat iz Bihaća, izabran je za člana VSTV-a BiH ispred Advokatske komore FBiH, umjesto Asima Crnalića kojem je mandat na mjesto člana VSTV-a BiH istekao u januaru 2013. godine.)

Jadranka Ivanović, advokatica, izabrana od Advokatske komore RS-a; mandat: 6. 2015 – 6. 2019. (Jadranka Ivanović, advokatica, zamijenila je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Jovana S. Čizmovića, advokata kojem je u junu 2015. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Milana Popadić, pomoćnica ministra, Ministarstvo pravde BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 12. 2012 – 12. 2016. (Milana Popadić zamijenila je advokata Zdravka Rajića kojem je 17. jula 2012. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Zdravko Rajić, advokat, izabran od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 10. 2012 – 10. 2016. (Zdravko Rajić zamijenio je 23. 10. 2012. godine advokata Zahida Kovača kojem je u julu 2012. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Violanda Šubarić, sutkinja Vrhovnog suda RS-a; član VSTV-a BiH; mandat: 9. 2015 – 9. 2019. (Violanda Šubarić, sutkinja Vrhovnog suda RS-a, zamijenila je na mjestu člana VSTV-a BiH Obrena Bužanina, sudiju Vrhovnog suda RS-a, kojem je u septembru 2015. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

U članu 4. stav 2. Zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću BiH stoji da su to osobe visokih moralnih kvaliteta i profesionalne nepristrasnosti, poznate po djelotvornosti, stručnosti i profesionalnoj nepristrasnosti!

Među njima je i jedan član komisije pred kojom sam polagala pravosudni ispit. Naglašavama da tada nisam bila pokrivena i nisam nosila maramu. Imajući u vidu navedeno, pretpostavljam da ne bih ni položila da sam bila „pokrivena“.

Među njima je i advokat izabran od Advokatske komore FBiH, čiji sam i sama član.

Ovo mi je boljka. A moje kolege će shvatiti zbog čega.

Moj kolega advokat glasa za jedan ovakav zaključak. Znači li to da isti smatra da mu nisam ravnopravna samo zato što nosim maramu.

Zaključak usvojen jednoglasno. Svi gore nabrojani jednoglasno su usvojili zaključak. Jednoglasno.

Para mi uši malo ovaj stav 2. „visokih moralnih kvaliteta, profesionalne nepristrasnosti, poznate po djelotvornosti“. Hej, djelotvornosti, STRUČNOSTI i profesionalnoj nepristrasnosti“. I ne dovodim to u pitanje.

A oni meni kao kolegici spočitavaju moju profesionalnost, moju stručnost, moje obrazovne kvalifikacije, moj dosadašnji rad, moje kvalitete kao diplomirane pravnice koja je relativno mlada stekla i zvanje advokatice. Interesantno.

Spočitavaju mi sve to. Zbog čega? Zato što nosim maramu. Ali dobro, oni su ti koji su visokih moralnih kvaliteta. Da mi je znati kako se i to ocjenjuje.

Da li neko takav treba odlučivati da ja pored svojih kvalifikacija ne mogu obavljati posao sudije, tužioca, samo iz razloga što nosim maramu.

Kao advokat položila sam zakletvu da ću advokatsku djelatnost obavljati savjesno i stručno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona, Satuta advokatskih komora, Kodeksa profesionalne etike, Povelje o osnovnim načelima evropske advokatske profesije i Kodeksa ponašanja evropskih advokata, te da ću u svom radu štititi ugled advokature i izvršavati sve obaveze prema Advokatskoj komori FBiH. Da li ovo išta znači?

Da li moju stručnost, profesionalnost, savjesnost, želju da svojim ponašanjem i radom podignem ugled advokature, pa sutra i bilo koje pozicije koju bih obnašala u okviru pravosudnih institucija, moja marama stavlja u drugi plan?

Da li neko ovdje želi da kaže da se ja sutra ne mogu prijaviti na poziciju sudije, tužioca, samo zato što nosim maramu, neovisno o tome što ispunjavam sve druge uslove?

Ja ću svoju maramu nositi.

Privatno sam mnogo ponosna na nju. Činjenica jeste da je nosim i ispunjavam svoju dužnost kao vjernica, i dalje ću nastaviti da je nosim ponosno, časno i dostojanstveno. Vi dokazujte da je vjersko obilježje.

Naloženo u svetim knjigama

Imam mnogo prijatelja, kolega, među kojima je veliki broj advokata, sudija, tužilaca sa kojima sam u svakodnevnom kontaktu, muslimana – Bošnjaka i pravoslavaca – Srba i katolika – Hrvata. Zašto ističem oboje, zato što za neke od njih znam lično da svoju vjeru praktikuju i kada sam ja u pitanju prilaze mi sa velikim poštovanjem. To su ljudi razumom obdareni. Ti ljudi znaju šta predstavlja moja marama. Ja znam šta njima predstavlja njihova vjera. Da li ih gledam drugačije. Gledam, i kao kolege i kao prijatelje. Koju god funkciju obnašali, ne možete ulaskom u tu ustanovu ostaviti svoj identitet, ono što vi jeste, vašu ličnost i vaša uvjerenja. Veliko poštovanje imam prema svim iskrenim vjernicima, bili oni muslimani, katolici ili pravoslavci. Barem znam s kim imam posla. I znam koja im je vodilja pri donošenju odluka, obavljanju drugih poslova. A niti jedan zakon nije zabranio ono što je naloženo svakom čovjeku u svetim knjigama.

Kaže jedan ajet, meni poseban: „Pravedni budite, to je najbliže čestitosti“ (El-Maida, 8).

Meni moja vjera nalaže to. A vi se brinete da ja zbog toga neću biti u stanju obnašati funkciju sudije.

Ovo je moj stav. A sada pitam tebe, zašto ti bez marame, ti koji si glasao za jedan ovakav zaključak, ti koja/koji želiš da se marama zabrani u pravosuđu, pa i ti koja/koji se slažeš sa gore navedenim (a tako krene, to bi se kasnije generalno odrazilo na sve javne ustanove, pa i privatne, ko će zaposliti privatno osobu koja mora otići u neku javnu ustanovu kada joj je sa maramom zabranjen ulazak) smatraš da si kvalifikovanija/i i kompetentnija/i od mene koja nosim maramu da se bavimo istim poslom? Eto pitam te, pa ti odgovori. Ako imaš šta odgovoriti.

I samo jedno na kraju, lahko ću ja, ne brinem se ja za sebe. Brinem se za naše nane, majke, koje će sutra morati u svojim 70-im, 80-im godinama ući u sud, kao stranka, kojima će neko na ulasku reći: “Stani, nano, majko, stani dok ovi gore ne odluče možeš li ‘s tim na glavi’ ući u jednu takvu instituciju”.

E, na šta nam se svelo pravosuđe.

Izvor: Al JazeeraBosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime