Vijeće ministara usvojilo izmjene Zakona o graničnoj kontroli

0
14

VM_prorSarajevo – Vijeće ministara BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli s ciljem usklađivanja s propisima EU-a u ovoj oblasti te omogućavanja potpune provedbe Sporazuma između država članica sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga. 

Izmjenama i dopunama ovaj zakon se terminološki usklađuje s uredbom Evropskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Pored nove definicije zajedničkog graničnog prijelaza i autoprijevoznika u zračnom prometu, dopunama Zakona, između ostalog, preciziraju se ovlasti Granične policije BiH radi izvršavanja nadležnosti policijskih službenika, kako u pogledu kontrole osoba, tako i vozila na graničnim prijelazima.Ministarstvo sigurnosti dostavit će ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s višekorisničkim programom za TEMPUS 2013 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći. Cilj ovog projekta je olakšavanje reforme visokog obrazovanja i unapređenje rada visokoškolskih ustanova. Za realizaciju ovog programa Europska komisija će izdvojiti grant do 2,4 milijuna eura za Bosnu i Hercegovinu,  s tim da će za pojedinačne projekte biti potpisani posebni ugovori. Ministarstvo finansija i trezora dostavit će prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnicu predložena je direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije za upravljanje radioaktivnim otpadom u Bosni i Hercegovini, s ciljem osiguranja najvišeg stupnja zaštite ljudi i okoliša od ionizirajućeg zračenja. Prema Strategiji, u BiH će biti proveden unificirani pristup upravljanja radioaktivnim otpadom, što podrazumijeva skladištenje  radioaktivnog otpada u jednom skladištu na teritoriju BiH. Vijeće ministara BiH će odrediti konačnu lokaciju središnjeg skladištenja radioaktivnog otpada, čiji će vlasnik biti država.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je dokument Ekonomski trendovi u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci ove godine u kojem se konstatira blagi ekonomski rast. Rast je prije svega uvjetovan rastom izvoza i industrije, gdje je izvoz električne energije imao posebno mjesto, dok robni izvoz bilježi rast veći od 15 posto. Građevinski radovi u ovom razdoblju bilježe rast od 6,9 posto, što je zasluga javnih investicija u cestovnu infrastrukturu koje bilježe porast od 41 posto. Deficit tekućeg računa u BiH u ovom razdoblju iznosio je 750 miliona KM, što predstavlja smanjenje od oko 40 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, navodi Direkcija za ekonomsko planiranje i dodaje da je ukupna robna razmjena s inozemstvom povećana za oko 2,2 posto, dok je izvoz iznosio 4,2 milijarde i povećan je za 8,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U BiH je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježen blagi porast cijena od 0,6 posto, s tim da su cijene u kategorijama transporta, zdravstva, odjeće i obuće bile niže, a skuplji  proizvodi u oblasti hrane, duhana i stanovanja utjecali su na blagi rast cijena.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o nalazima i preporukama Evropske komisije sadržanim u Izvještaju o napretku za 2013. godinu i dokumentu Strategija proširenja i ključni izazovi 2013. – 2014., koju je pripremila Direkcija za europske integracije. Zadužena su ministarstva i druga tijela uprave da razmotre Izvješće Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine za 2013. godinu i dokument Strategija proširenja i ključni izazovi 2013. – 2014. godine. Ministarstva i druga tijela uprave zadužena su da u svoje planove rada za 20l4. godinu unesu aktivnosti kojima će se prevladati nedostatci navedeni u  ovom izvješću i dokumentu Strategija proširenja i ključni izazovi 2013. – 2014.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o odobravanju Projekta rekonstrukcije objekta u ulici Maršala Tita 9a za smještaj osam institucija Bosne i Hercegovine, koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2013. – 2014. godine – ukupne vrijednosti 1.300.000,00 KM. Na ovaj način omogućit će se smještaj za 206 zaposlenika u institucijama BiH i godišnje ostvariti ušteda u iznosu od 1.005.152,00 KM, što praktično znači da će se investicija isplatiti za godinu i četiri mjeseca. S tim u vezi, ministri su donijeli i Odluku o odobravanju 1,3 milijuna KM iz tekuće proračunske pričuve koja će biti dodijeljena Službi za zajedničke poslove institucija BiH radi rekonstrukcije objekta u ulici Maršala Tita 9a. Služba za zajedničke poslove institucija BiH nakon obavljene rekonstrukcije objekta dostavit će Vijeću ministara BiH izvještaj o završenim radovima i utrošenim sredstvima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje BiH, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju Projekta izgradnje objekata za regionalne centre Uprave za inidirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine – Mostar, Tuzla, Sarajevo i Banja Luka, izgradnje graničnog prijelaza Bosanska Gradiška, rekonstrukcije graničnih prijelaza Vardište, Deleuša, Uvac, Gorica i Užljebić i obavljanja pripremnih radova za izgradnju graničnih prijelaza Bijača i Svilaj, koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje od 2011. do 2014. godine u ukupnoj vrijedosti od 74.869.100,00 KM. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo je Odluku o odobravanju kupovine/nabave objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja do 2014. godine u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu ukupne vrijednosti 20.000.000,00 KM.

Vijeće je imenovalo Komisiju za provođenje postupka nabave/kupovine objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je za smještaj institucija Bosne i Hercegovine i kupovinu objekta u Sarajevu odobreno 9 miliona  KM, u Tuzli jedan milijun, u Mostaru šest miliona KM, u Banjoj Luci  tri miliona KM i Istočnom Sarajevu jedan milion KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, donijelo je Odluku o odobravanju nastavka Projekta informatizacije i jačanja kapaciteta pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za razdoblje 2014. – 2016. godine. Za realizaciju ovog projekta iz budžetskih sredstava bit će izdvojeno 5.850.000,00 KM, i to po 1.950.000,00 KM na godišnjoj razini od 2014. do 2016. godine, a donatorskim sredstvima osigurano je 7.508.319,00 KM, od čega su IPA sredstva  7.099.663,00 KM, a  donacija vlada kraljevina Švedske i Norveške iznosi  408.656,00 KM. Ukupna vrijednost projekta nabave informacijsko-komunikacijske opreme i softvera u pravosudnim institucijama je 13.358.319,00 KM.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o nastavku realizacije Projekta višegodišnjeg kapitalnog ulaganja Službi za poslove sa strancima ukupne vrijednosti 750.000,00 KM. Ova sredstva bit će iskorištena za kupovinu poslovnog prostora za smještaj Terenskog centra Banja Luka. Izvori finansiranja ovog projekta su 150.000,00 KM preostalih sredstava od “Projekta izgradnje glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima i Terenskog centra Sarajevo”  i 600.000,00 KM koje je odobrilo Vijeće ministara BiH. Do sada je osigurano 400.000,00 KM, dok će preostalih 350.000,00 KM biti planirano u proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza za 2014. godinu.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka, kojim se uspostavljaju pravila za obostranu razmjenu tajnih podataka. Za provođenje ovog sporazuma zaduženi su Ministarstvo sigurnosti BiH i makedonska Direkcija za sigurnost klasificiranih podataka. Ministarstvo sigurnosti dostavit će prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je pomoćnik ministra sigurnosti Mato Miletić.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o formiranju interresorne radne skupine za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini. U radnu grupu imenovani su po jedan predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH, državnih ministarstava pravde i sigurnosti i Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH. Ova radna skupina zadužena je da izvrši analizu Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH i njegove usuglašenosti s Konvencijom Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima te će po potrebi, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke, predložiti izmjene ovog zakona.

Vijeće ministara BiH je s ciljem realizacija svojih zaključaka sa 7. i 62. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je pojedinačne analize više ministarstava o efikasnosti rada i ocjene opravdanosti postojanja upravnih organizacija. Zadužen je Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH da  na bazi ovih analiza i odgovora na pitanje sačini jedinstveni dokument koji će dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH. Ministri su razmatrali analizu efikasnosti rada i opravdanosti postojanja Središnje harmonizacijske jedinice unutar Ministarstva financija i trezora; Ureda za veterinarstvo, Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine unutar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa; Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu i Agencije za ravnopravnost spolova BiH u sastavu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice; BHDCA i Regulatornog odbora željeznica BiH u u sastavu Ministarstva komunikacija i prometa;  te odgovor Ministarstva sigurnosti u čijem sastavu su Agencija za policijsku potporu, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja.

Ministarstvo pravde, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo obrane u svom sastavu nemaju samostalnih upravnih organizacija i samostalnih upravnih organizacija za koje su resorno nadležni. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika kojim se utvrđuju mjere za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija, koji se usklađuje s relevantnim propisima zakonodavstva Europske unije. Izmjene Pravilnika, između ostalog, fokusirane su na brze testove za monitoring spongiformne encefalopatije u goveda te se u tom pravcu propisuju metode koje se moraju koristiti.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o imenovanju članova Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine. Za predsjednicu Vijeća za djecu imenovana je Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice. U sastav Vijeća za djecu, na razdoblje od četiri godine, pored osam predstavnika državnih institucija, imenovana su dva predstavnika nevladinih organizacija i tri predstavnika akademske zajednice. Vijeće za djecu BiH zaduženo je za praćenje provedbe Državnog akcijskog plana za djecu kojim se žele zaštiti i unaprijediti prava djece u Bosni i Hercegovini.

(Avaz)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime