Srednja Bosna od Washingtona do Daytona

0
19

slikaSrebrenik – PROMOCIJA ZBORNIKA RADOVA sa Okruglog stola održanog 13. aprila 2013. godine u Travniku Ratna 1994.–1995. godina SREDNJA BOSNA OD WASHINGTONA DO DAYTONA

Travnik, 07. 04. 2014. godine, sala Općine Travnik, 18.00 sati

Pripremio: Mr sci Hasib Mušinbegović

Poštovani saborci, cijenje dame i gospodo, svima vam čestitam 20. godišnjicu od formiranja Sedmog, najuspješnijeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog predsjednika kantonalnog Udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu, gospodina brigadira Remzije Šiljka, da uzmem učešća u promociji ovog Zbornika vrijednih radova nastalih prošle godine, rado sam se odazvao – i evo me tu sa vama, da uz ovaj jubilej, 20. godišnjicu od formiranja Sedmog korpusa Armije RBiH, izrazim svoje zadovoljstvo: a) prije svega kontinuitetom agilnosti ovog udruženje, koje ne da da u zaborav padnu legende o Sedmom korpusu i legendarni likovi koji su ga učinili legendom; da se i sam zahvalim ovim vrijednim saradnicima na ovom konkretnom projektu, čije naučne istraživačke domete na temu „Srednja Bosna od Vašingtona do Dejtona“ promoviramo danas u ovom Zborniku. Kada bi ostala boračka udruženja ovako revnosno ispunjavala svoje programske Ciljeve i zadatke, zaborav zasigurno ne bi bio prijetnja da nam se historija ponovi. PODRŽAVAM RAD OVOG URUŽENJA A NAROČITO NJEGOVE REZULTATE RADA I PRIDRUŽUJEM SE BUDUĆIM PROJEKTIMA SA VELIKOM ŽELJOM.

Također, želim na početku da konstatiram da je Udruženje pravilno izabralo ORGANIZACIONI OBLIK zvani OKRUGLI STO, za artikuliranje ove teme. Okrugli sto na ovu temu je održan u punom značenju tog pojma. To je bila svojevrsna naučna konferencija na kojoj su njeni sudionici u slobodnoj i otvorenoj raspravi dali svoj doprinos utvrđivanja bitnih događaja i njihovog značaja u srednjoj Bosni u periodu od marta 1994. do kraja 1995. godine. Ovaj Okrugli sto je istovremeno bio i seminar za obuku kako se trebaju istraživati društveno-političke pojave i kako ih treba interpretirati. Nije to bilo, kako se u posljednje vrijeme često događa, divanjenje, teferićanje, razgovor ugodni i neugodni, sijelo, silo, prelo, nego uistinu …..organizacioni oblik, sastanak, sjednica, skup, skupština, vijećanje relevantnih naučnih autoriteta i visokoh vojnih autoriteta koji su osmišljavali ove strateške akcije, u njihovom uskupnom naučnom artikuliranju. Doduše, Naslovom Okruglog stola „Srednja Bosna ….“ izražena je veća ambicija nego što je i obrađena – obrađena je Lašvansko-Gornjevrbaska regija, a srednja Bosna zasigurno obuhvata i podrućje niz rijeku Bosnu, od Ilijaša i Vareša do Maglaja, što ninakakav način ne umanjuje ostvareni doprinos ovog okruglog stola. Pojam okrugli sto, svim učesnicima obzbjeđuje ravnopravan status u pristupu temi, kao da su i bukvalno za okruglim stolom, za kojim se nijedan od učesnika ne osjeća niti zapostavljen niti povlašten. Udruženje je osiguralo u raspravi 14 relevantnih učesnika, doktora i magistara nauka, generala i vojnih osoba vrlo visokog čina i položaja koji su obavljali u ratu i nakon rata. Slijedeći historijsku metodu, doktor nauka Kenan Dautović, dao je sjajnu analizu vezano za Vašigtonski mirovni sporazum, ukazujući na Ambivalentnost hrvatske politike, nedosljednost politike „Međunarodne zajednice“, te interpretirajući ključne događaje koji su doveli do Vašingtonskog sporazuma kao i sam Vašingtonski sporazum. Po svim pravilima NIR citirao je korištenu literaturu i izvore.

Magistrant Jasmin Ganić, urednik ovog izdanja, dao je zornu sliku stanja na teritoriji srednje Bosne poslije potpisivanja primirja između Armije RBiH i HVO, obrađujući pitanja kakve je implikacije izazvao Vašingtonski sporazum na području srednje Bosne, i to kroz prestrukturiranje Armije RBiH i formiranje Sedmog korpusa. Oslanjajući se na relevantnu literaturu i izvore, uz ponudu potreblih tabela i grafičkih prikaza, u potpunosti je ostvario zadani cilj iz naslova.

General Mustafa Polutak, obrazlažući „kakav je uticaj imao Generalštab OS RBiH na planiranje i izvođenje b/d na području srednje Bosne“, dao je jedan jezgrovit i vrlo jasan osvrt na dešavanja u 1993. godini, zatim, na zaustavljanje agresije HV na RBiH, te uticaj GŠ na pobjedonosni završetak operacija na području srednje Bosne – Kupreške, Vlašićke i Donjevakufske, uspostavu strategijske ravnoteže na BH ratištu i preotimanje strategijske inicijative.

Magistar pukovnik Fahir Čamdžić, dao je veoma detaljan prikaz izvedenih borbenih djejstava na Vlašićkom platou, obrađujući ih kroz pitanja: cilj, angažirane snage, tok i rezultati – rezultati u odnosu na velićinu oslobođene teritorije, značaj topografskih objekata kojima je ovladano, kroz gubitke i ratni plijen. Očigledno je koristio ratni dnevnik 7. Korpusa, a vrlo vjerovatno i Operativni dnevnik 7. Korpusa, pa i Analize izvedenih borbenih djejstava. Ovaj prilog u Zborniku ukazuje da je 7. Korpus u kontinuitetu izvodio ofanzivna b/d, istina taktičkog značaja, koja će početkom 1995. godine rezultirati velikom pobjedonosnom Operacijom Vlašić. Još veću draž čitanja ovog priloga dale bi prigodne šeme područja gdje se to sve dešava na velikom Vlašiću.

Gospodin Atif Huskić, obradio je na sličan način b/d na razmeđu općina Travnik, Donji Vakuf , Bugojno i Novi travnik. Također je vidljivo, kroz preziznost davanja pravaca djelovanja, obima angažiranih snaga, ostvarene rezultate, … da je koristio veoma relevantne izvore podataka, ponajprije Ratni i Operativni dnevnik Sedmog korpusa.

Magistar nauka Edin Ramić, posebnu pažnju je posvetio najpoznatijem i najvećem b/d Sedmog korpusa i Armije RBiH uopće, izvedenom tokom 1994. godine – Kupreškoj operaciji (kodni naziv „Jesen -94“). Autor posebne knjige o ovoj operciji, Edin Ramić je u ovom Zborniku posvetio posebnu pažnju njenom skraćenom prikazu. Obradio je to didaktički veoma prihvatljivo obrađujući pitanja: b/d na Bugojanskom bojištu od marta do oktobra 1994., borbena situacija u z/o 7. K krije izvođenja Kupreške operacije, planiranje operacije, b/d u toku operacije, ostvareni rezultati u operaciji i njihov značaj. Obrađujući ova pitanja, čitaoca upučuje na razmjeru karte prema kojoj citira objekte, prilaže faksimil zapovijesti, daje preglede gubitaka i dr. Naročito naglašava rezultate pobjedonosnog završetka ove operacije ističući velićinu teritorije, nazive i značaj ovladanim topografskim objektima i naseljima, strukturu ratnog plijena, gubitke, ali naročito istiće strateški značaj ukljućivavanja federalnog partnera u borbu protiv preostalog, VSA. Sve navedeno kroz ovaj tekst daje posebnu vrijednost ovom Zborniku.
Brigadir Remzija Šiljak, za kojeg je legendarni komandant 7. Korpusa, general, rahmetli Mehmed Alagić, svojevermeno izjavio „da je to najbolji taktičar u Armiji RBiH“ – koji nam se potvrdio u tom svjetlu prilikom pisanja svoje knjige (u kojoj sam i ja učestvovao)o Operaciji Vlašić, u ovom Zborniku, pisajući njen skraćeni prikaz, potvrdio se u još jednom neotkrivenom izdanju – da je najtemeljitiji naučni istraživač društvenih događaja u OOR ’92.–’95.
Koristeći borbene dokumente, prije svega agresorske, naročito one do kojih se moglo doći tek u skorije vrijeme, zatim borbena dokumenta 7. K, mape, nižući ih i komenturajući hronološkim redim, u svom poglavlju Operacija Vlašić, vuče koje kao magnet čitaoca da nastavi dalje i sagleda operaciju do kraja. Na 43 strane opisao je analitički jednu od najvećih operacija Armije RBiH. Za ovakvim analizama vapi naš NIR o događajima iz OOR ’92.–’95.
*
U prikazu borbi za oslobađanje Donjeg Vakufa u periodu od marta do septembra 1995., uzeli su učešća 3 komandanta i visoka vojna autoriteta – pukovnik Senad Dautović, magistar Amer Duraković i gospodin Besim Ždralović. Iskazali su to kroz učešće jedinica Gornjevrbaske regije – 77. Vrbaske divizije, 707. Sbbr Bugojno i 770. Sbbr Donji Vakuf u borbama, u kojima se, nakon odbrane Demirovca, oslobađanja Košćanskog platoa, kao kruna, događa oslobađanje Donjeg Vakufa. Sve prikazano su potkrijepili dokazima: faksimilima dokumenata, pa i novinskim pisanjima iz tog vremena kao i zapisima iz Radne bilježnice komandanta divizije. Lično sam mišljenja da Operacija oslobađanja Donjeg Vakufa zaslužuje sagledavanje kroz dokumente agresora, kao što je to urađeno za Operaciju Vlašić u ovom Zborniku. Reklo bi se da je VEĆA PANIKA, AGRESORSKIM JEDINICAMA, VLADALA U DONJEM VAKUFU NEGO U KUPREŠKOJ I VLAŠIČKOJ OPERACIJI. Ako se može doći do tih dokumenata, valjalo bi organizirati jedan okrugli sto koji posvetiti oslobađanju Donjeg Vakufa.
*
Gospodin Fuad Zec i magistar Edin Ramić obradili su posebno poglavlje o 317./717. brigadi iz Gornjeg Vakufa. Učinili su to kroz prikaz odlučujućih početnih borbi za odbranu Gornjeg Vakufa do Vašingtonskog sporazuma, te kroz rezime agresije HV na Gornji Vakuf kao i doprinos ove jedinice u borbi sa SCA.
*
Brigadir Zijad Čaber, u jednom sažetom i jezgrovitom prikazu, predočio je cjelinu pod nazivom Oslobađanje Komara i ostatka Vlašićkog platoa., što upotpunjuje ostale fragmente vojno-političke situacije u ovom dijelu srednje Bosne od Vašingtona do Dejtona.
*
Također, general Ćuskić, u svom doprinosu – obrazložio je veoma razuđeno jednu od najvažnijih karakteristika Komande i jednica 7. Korpusa – MOBILNNOST (koji treba shvatiti u mnogo širem značenju od puke pokretljivosti, proste manevarnosti, prenosa težišta b/d sa pravca na pravac, premještanje velikog broja ljudi i jedinica sa jednog bojišta na drugo), kako unutar vlastite z/o tako i na cijelom BH ratištu – Sarajevska operacija, Operacija u Bosanskoj Krajini. Naročito je naglasio unutrašnji kvalitet ljudskog faktora vezano za ovu karakteristiku. Doktor Selmo Cikotić, u posljednji dio ovog Zbornika, Dejtonski mirovni sporazum 1995., po prvi put su iznesene činjenice direktnog učesnika u mirovnim pregovorima, što ovom cjelokupnom Zborniku radova daje posebnu draž i historijski pečat.
Prijedlozi Udruženju:
1) Spasiti foto građu 7. Korpusa;
2) Spasiti, presnimiti video kasete 7. Korpusa, sa VHS na DVD; inače važan izvor događanja – video kasete, postat će neupotrebljive. I sam sam spreman se uključiti u oba projekta.
*
ČESTITAM SVIM UČESNICIMA I ORGANIZATORIMA ovog Okruglog stola; Čestitam REALIZATORIMA OVOG IZDAVAČKOG PODUHVATA. HVALA NA PAŽNJI. Oprostite, NISAM UMIO KRAČE, A DA BUDE OBJEKTIVNO.

(magazinplus.ba)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime