SANITEKS d.d. Velika Kladuša: Konkurs za mjesto direktora

0
21

SANITEKS d.d. Velika Kladuša: Konkurs za mjesto direktora

Velika Kladuša – Na osnovu člana 248. i 257. Zakon o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br.23/99, 45/00, 2/02, isp. 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, isp.88/08, isp. 7/09, 63/10 i 75/13),  a u skladu sa članom 76. Stav 7. i članom 88.  Statuta  dioničkog društva Saniteks, Nadzorni odbor dioničkog društva Saniteks, na vanrednoj sjednici, održanoj 11.04.2016. godine, raspisuje:

K O N K U R S za odabir i imenovanje direktora dioničkog društva Saniteks Velika Kladuša

Opis pozicije:

 • rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo odgovara za zakonitost  poslovanja;
 • rukovodi, organizuje i usklađuje proces rada u društvu;
 • predlaže program rada i planove društva;
 • izvještava Nadzorni odbora na njegov zahtjev;
 • obavlja poslove predviđene Statutom i drugim normativnim aktima društva.

II

Odabir i imenovanje direktora izvršit će Nadzorni odbor dioničkog društva Saniteks većinom glasova članova Nadzornog odbora na osnovu provedenog javnog konkursa.

III

Imenovanje direktora dioničkog društva Saniteks se vrši na razdoblje od četiri 4 /četiri/ godine.

IV

Uvjeti

Kandidat je dužan ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da posjeduje visoku ili višu stručnu spremu tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera;
 • da posjeduje najmanje 5 /pet/ godine radnog iskustva na rukvodećim radnim mjestima kao i provjerene organizacijske sposobnosti;
 • organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti preduzeća i upućenost u sadržaj i način rada tijela upravljanja privrednih društava (provjerit će se putem intervjua);
 • da ponudi plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje (lica koja uđu u uži krug).

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir:

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa društva;
 • sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti  direktora;
 • izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka;
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
 • znanje i sposobnost izrade poslovnih planova i izvještaja, poznavanje ukupnog  zakonodavstva na području djelovanja društva;
 • sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima;
 • ostvareni rezultati tokom dosadašnjeg rada;
 • posebna stručna znanja i kvalifikacije;

V

Kandidati koji ispunjavaju uvjete tražene Konkursom, bit će pozvani na intervju.

VI

Prijava na Konkurs treba da sadrži:

1.    CV – Biografija;

VII

Kandidati koji zadovolje uslove iz Konkursa i uđu u uži krug, naknadno će dostaviti slijedeća dokumenta:

fakultetska diploma;

 •  uvjerenje o državljanstvu;
 •  izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) izdato od MUP-a;
 •  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) izdato od Općinskog i Kantonalong suda;
 •  Uvjerenje od suda ne starije od 3 mjeseca da da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa; da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je nespojiva sa dužnosti u upravi društva, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadležnosti dužnosti uprave-direktora; da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršenih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ;
 • Da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes (dokaz : ovjerena izjava kandidata);
 •  plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje (naknadno, za lica koja uđu u uži izbor).

VIII

Javni konkurs će se objaviti na web portalu Posao.ba. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno od 13.04.2016. godine.

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu  NADZORNI ODBOR dioničkog društva Saniteks, ulica Tone Hrovata br.2, sa naznakom

«PRIJAVA NA  K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA DIREKTORA DIONIČKOG DRUŠTVA «SANITEKS » VELIKA KLADUŠA– NE OTVARAJ»

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od tri (3) dana od zatvaranja neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.
Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Velika Kladuša, 13. april 2016. godine

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Eldin Đedović

Lokacija:Velika Kladuša

Broj pozicija:1

Datum objave:12.04.2016.

Trajanje oglasa:15 dana (ističe 27.04.2016.)

Izvor: Sanitex.com.ba

(usk24.ba)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime