OŠ Cazin II raspisuje konkurs za imenovanje direktora

0
17

os-cazin-ii-raspisuje-konkurs-za-imenovanje-direktora

Cazin – U Službenim novinama broj 91 od dana 27.11.2015. godine ISSN 1512-7079 objavljen je konkurs za imenovanje direktora Osnovne škole “Cazin II” na period od četiri godine.

 

JU OSNOVNA ŠKOLA “CAZIN II” Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03) člana 157. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/04), te na osnovu člana 112. Pravila JU OŠ “CAZIN II” iz Cazina i Odluke školskog odbora broj 495/15 od dana 18.11.2015. godine, školski odbor JU Osnovne škole “Cazin II” raspisuje

Konkurs/natječaj

Za imenovanje direktora JU Oš “CAZIN II” na period od četiri godine.
Opis pozicije direktora:
a) Rukovodi radom škole;
b) Zastupa školu i odgovara za zakonitost rada škole;
c) Stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa škole;
d) Odlučuje o raspoređivanju radnog osoblja u školi i vrši ocjenjivanje njihovog rada, odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slučaju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvještava Ministarstvo i Pedagoški zavod;
e) Podnosi školskom odboru izvještaj o radu i rezultatima rada;
f) Izvršava odluke stručnih organa i školskog odbora;
g) Odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa;
h) Informira školski odbor o finansijskom poslovanju;
i) Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima škole.
Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Svaki kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:

A) Opće
– da je stariji od 18 godina,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u period od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
– da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX Ustava BiH),
– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u ustanovi pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
– da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandidira,- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
– da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/08) da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira.

B) Posebne
– da kandidat ima višu ili visoku stručnu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovarajuće škole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi;
– sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije;
– sposobnost nepristrasnosti donošenja odluka.

Uz prijavu, koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti original dokumenta ili ovjerene kopije:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, isključujući vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadležnog MUP-a)
– uvjerenje da nije kažnjavan za privredni prijestup (ne starije od 6 mjeseci, MUP)
– uvjerenje da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, Općinski sud)
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (Kantonalni sud, ne starije od 6 mjeseci)
– diplomu o završenom obrazovanju
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje o radnom stažu u nastavi
– ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da podliježe odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes ustanovi u kojoj se kandidira.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave konkursa. Konkurs će biti objavljen u “Dnevnom listu” i “Službenim novinama Federacije BiH”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “CAZIN II” Ćuprija bb, Cazin, 77220 Cazin, uz naznaku: “Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora škole”
(Sl-1114/15-F)

radio-krajina.comBosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime