Održano 5. takmičenje iz Islamske vjeronauke na nivou BiH

0
7

1

Visoko – Shodno planu Uprave za obrazovanje i nauku za 2016. godinu  u Medresi „Osman ef. Redžović“ 7. 5. 2016. održano je 5. državno takmičenje iz Islamske vjeronauke. Za razliku od prethodnih godina obim ovogodišnjeg takmičenja je povećan za 200 %.

Naime, umjesto dosadašnje prakse po kojoj su na ovo takmičenje izlazili samo najbolji predstavnici sa regionalnih takmičenja (najbolji učenik iz 8. i 9. razreda osnovne škole, te 1. razreda srednje škole), ove godine takmičenju su pristupila po tri najbolja učenika iz navedenih razreda sa regionalnog nivoa, tj. nivoa muftijstva. Tako je umjesto dosadašnja 24 učesnika, ove godine u takmičenju učestvovalo 69 najboljih polaznika Islamske vjeronauke iz 8. i 9. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole, zajedno sa svojim profesorima vjeronauke, iz svih osam muftijstava u Bosni i Hercegovini. Shodno već ustaljenoj tradiciji takmičenje je realizirano u dva oblika:

–          individualnim testiranjem testovima znanja

–          ekipno revijalno kviz-takmičenje koje se realizira u iščekivanju rezultata sa individualnog takmičenja.

Takmičenje je otvorio dr. Nezir Halilović, šef Odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku prenijevši selame i želje za uspjehom na današnjem takmičenju od v.d. direktora Uprave mr. Husejin ef. Smajića, koji zbog obaveze prisustva na otvaranju džamije Ferhadije u Banjoj Luci nije mogao prisustvovati Petom takmičenju iz vjeronauke na nivou BiH.

Nakon toga učenike su prema već pripremljenim spiskovima proveli do učionica dežurni učenici Medrese, a u učionicama su ih čekali dežurni profesori, te je počelo individualno takmičenje.

Nakon završetka individualnog testiranja i male pauze, učenici su se ponovo okupili u amfiteatru Medrese „Osman ef. Redžović“, radi prisustva prigodnom programu i realizacije kviz takmičenja.

Tu se prisutnim obratio Dženan Handžić, direktor Medrese i već tradicionalni domaćin takmičenja, a ispred Uprave za obrazovanje i nauku koja je organizator takmičenja ponovo se obratio dr. Nezir Halilović, upoznavajući prisutne sa ciljevima i propozicijama kviz-takmičenja.

Nakon toga, učešće u takmičenju su uzeli mališani iz Ustanove za predškolski odgoj „Amel i Nur“, vrtića Vogošća, koji su izveli tri tačke ciljano pripremane za ovu manifestaciju znanja, vještina i sposobnosti a za koje ih je pripremila vrijedna vjeroučiteljica Azra Kožljak.

Na taj način, ponovo su na jednom mjestu bili okupljeni polaznici Islamske vjeronauke iz predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog nivoa obrazovanja i pred svim prisutnim demonstrirali svoja dostignuća iz ovog nastavnog predmeta.

Zatim je uslijedilo kviz-takmičenje „Stopama Miljenika“ u kome su najbolje predstavnici svakog muftijstva demonstrirali svoje kooperativne sposobnosti i usvojena znanja i vještine.

Takmičenje je proteklo u najboljem redu i u zavidnoj takmičarskoj atmosferi, a kao i svaki put do sada sitnice i snaga koncentracije su odlučivale pobjednika.

Dok se odvijalo ekipno kviz-takmičenje komisija za ispravljanje testova je vrijedno radila na ispravljanju individualnih testova.

Dinamičnu i aktivnu atmosferu je prekinuo poziv na podne namaz i ručak koji je za sve učesnika, kao i svaki put do sada obezbijedila Medresa „Osman ef. Redžović“.

Nakon pauze se pristupilo polufinalnom i finalnom takmičenju u kvizu.

Na kraju aktivnog dana su proglašeni individualni i ekipni pobjednici:

Rezultati individualnog takmičenja za VIII razred osnovne škole su sljedeći:

Razred-mjesto Prezime i ime Bodova Osnovna škola Općina

/Medžlis

Vjeroučitelj
VIII-1 Spahić Kerima 84,75 “Slavinovići” Tuzla Hujdur Rahima
VIII-2 Korlat Belma 84 “Mahala” Sanski Most Hasić Mirsada
VIII-3 Efendić Tesnim 82 “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde Kurtić Melisa
VIII-4 Imamović Fatima 81,75 “Berta Kučera” Jajce Agić Merjema
VIII-5 Hodžić Alma 81 “Prva osnovna škola” Zavidovići Halilčević Nermin
VIII-6 Gutić Nejra 80,25 “Lukavac Grad” Lukavac Saračević Hasiba
VIII-7 Šabić Dženad 79 “Hamza Humo” Zenica Pašalić Samed
VIII-8 Turkić Anisa 77,5 “IV osnovna škola” Mostar Eminović Ibro
VIII-9 Mujadžić Sara 77 “Cazin II” Cazin Ljubijankić Fate
VIII-10 Halilović Dalila 75,75 “Špionica” Srebrenik Salkić Sadija
VIII-11 Dogan Safija 75,25 “Turbe” Travnik Čeleš Mersa
VIII-12 Mašić Adela 74,75 “Prva osnovna škola” Bosanska Krupa Hadžić Amra
VIII-13 Ibrahimović Adna 73 “Hodžić Huso” Tešanj Roša Bajro
VIII-14 Jusić Anida 71,25 “Mehmedalija Mak Dizdar” Visoko Hindija Meliha
VIII-15 Dahija Melina 67,25 “Kiseljak 1” Kiseljak Nerimana Čeho
VIII-16 Geca Melisa 66 “Husein ef. Đozo” Goražde Pašalić Mirnes
VIII-17 Avdukić Hana 64,75 “Safvet-beg Bašagić” Breza Muratović Mubera
VIII-18 Ratković Meriha 64,75 “Husein ef. Đozo” Goražde Borčak Elvir
VIII-19 Ćesić Ehlimana 62,25 “Vrapčići” Mostar Džiho Almira
VIII-20 Adilović Akif 60,25 “Han-Bila” Travnik Selman Kadir
VIII-21 Čolak Amina 58 “Parsovići” Konjic Perva Ferid
VIII-22 Čajić Amina 49,75 “Ključ” Ključ Karaga Zuhdija
VIII-23 Čolpa Ajla 36 “Sveti Sava” Bosanska Gradiška Čergić Armin
VIII-24 Ćuran Sadeta 35 “Nikola Tesla” Prnjavor Džaja Admir

 

Rezultati individualnog takmičenja za IX razred osnovne škole:

Razred-mjesto Prezime i ime Bodova Osnovna škola Općina

/Medžlis

Vjeroučitelj
IX-1 Smajlović Ema 95,75 “Kalesija” Kalesija Bajrić Hamdija
IX-2 Čičkušić Amina 94,25 “Šerići” Živinice Mrakanović Amra
IX-3 Gojak Hena 91,5 “Čengić Vila I” Sarajevo Hadžić-Gološ Almira
IX-4 Buljubašić Merima 87,5 “Hamza Humo” Zenica Pašalić Samed
IX-5 Džaka Senada 84,5 “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde Kurtić Melisa
IX-6 Drkenda Amna 83 “Husein ef. Đozo” Goražde Pašalić Mirnes
IX-7 Okanović Jasmina 82,5 “25. novembar” Velika Kladuša Merjema Rizvić
IX-8 Hrnjica Zerina 79,75 “Ključ” Ključ Karaga Zuhdija
IX-9 Puškar Hava 79,25 “Liskovac” Cazin Sijamhodžić Almira
IX-10 Malkić Osman 77,75 “Edhem Mulabdić” Sarajevo Terzić Jasmina
IX-11 Šuman Aida 77 “Hasan Turčalo Brzi” Goražde Memišević Emina
IX-12 Omerhodžić Amila 76,75 “Đulistan” Ilijaš/Breza Hrusto Ehlimana
IX-13 Fatota Šadija 74,5 “Sveti Sava” Bosanska Gradiška Čergić Armin
IX-14 Kuštrić Ajla 73,25 “Vrapčići” Mostar Džiho Almira
IX-15 Suljagić Nadija 72 “Špionica” Srebrenik Salkić Sadija
IX-16 Ždralić Almedina 71 “IV osnovna škola” Mostar Eminović Ibro
IX-17 Žuna Anida 69,75 “Begov Han” Žepče Ridžal Munevera
IX-18 Suljadžić Senaida 66,25 “Čavnik” Bužim Bajrić Medžida
IX-19 Brković Elvisa 63,5 “Ključ” Ključ Karaga Zuhdija
IX-20 Čolak Zijada 61,75 “Parsovići” Konjic Perva Ferid
IX-21 Isić Adnan 44 “Ivo Andrić” Teslić Ganjgo Hakija

* U SBK još uvijek nema IX razreda, te Travničko muftijstvo u ovoj kategoriji nije imalo takmičara

Rezultati individualnog takmičenja za I razred srednje škole:

Razred-mjesto Prezime i ime Bodova Srednja škola Općina

/Medžlis

Vjeroučitelj
I-1 Prolaz Ajla 89,75 MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde Bajrović Azra
I-2 Gurda Adna 87,5 “Gimnazija Obala” Sarajevo Trebinjac Aida
I-3 Herak Sanina 83,25 “Enver Pozderović” Goražde Bajrović Azra
I-4 Imamović Ahmed 81 Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla Imširović Almedina
I-5 Hrustić Enesa 77,5 MSŠ “Travnik” Travnik Karahodža Bakira
I-6 Gačić Benjamin 75 “II Gimnazija” Zenica Mujić Sedin
I-7 Vrana Ela 74,25 “Hasib Hadžović” Goražde Vejsil Dragolj
I-8 Hajdarević Nejla 72,5 Srednja tehnička škola “Tešanj” Tešanj Čamdžić Elvir
I-9 Kamenčić Ilvana 72 MSŠ “Sanski Most” Sanski Most Nuhanović Mirza
I-10 Aličković Ahmed 71,75 Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj Karamustafić Samra
I-11 Dugić Dženita 68,25 MSŠ “Gračanica” Gračanica Karić Mevlida
I-12 Kupinić Haris 67,75 MSŠ “Ključ” Ključ Pršić Zlata
I-13 Mušinović Melisa 67,5 MSŠ “Maglaj” Maglaj Purković Alema
I-14 Lejla Šehić 65,75 MSŠ “Maglaj” Maglaj Purković Alema
I-15 Memić Armin 65 Opća gimnazija “Konjic” Konjic Džajić Mesud
I-16 Alijagić Adela 64,5 Opća gimnazija “Bosanska Krupa” Bosanska Krupa Mehić Amir
I-17 Alagić Asja 64,25 “Srednja medicinska škola Mostar” Mostar Granulo Nihad
I-18 Hodo Almedina 63,75 “Treća gimnazija” sarajevo Grabus Esada
I-19 Musić Jasmin 62,25 MSŠ “Ključ” Ključ Pršić Zlata
I-20 Hadad Amina 61,5 MSŠ “Busovača” Busovača Srebrenica Adnan
I-21 Omerčić Almedina 61 Gimnazija “Nustafa Novalić” Gradačac Hasanbašić Mirza
I-22 Hadad Malika 60 MSŠ “Busovača” Busovača Srebrenica Adnan
I-23 Sefer Nejra 55,75 Srednja škola Jablanica Jablanica Nezirić Edin
I-24 Samardžić Sabrina 52 “Gimnazija Cazin” Gimnazija Jusić Sabid

 

Pobjednici sa individualnog takmičenja:

Razred Prezime i ime Bodova Osnovna škola Općina Vjeroučitelj Kanton Muftijstvo
VIII Spahić Kerima 84,75 “Slavinovići” Tuzla Hujdur Rahima Tuzlanski Tuzlansko
IX Smajlović Ema 95,75 “Kalesija” Kalesija Bajrić Hamdija Tuzlanski Tuzlansko
I SŠ Prolaz Ajla 89,75 MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde Bajrović Azra Bosansko-podrinjski Goraždansko

zajedno sa svojim nastavnicima će sačinjavati ekipu Bosne i Hercegovine na Četvrtom međudržavnom takmičenju iz Islamske vjeronauke.

U revijalnom ekipnom kviz takmičenju timovi su postigli sljedeće rezultate:

Muftijstvo Polufinale Finale Pobjednik
Goraždansko

(11 bodova)

Goraždansko

(12 bodova)

Goraždansko

(26,5 bodova)

Goraždansko

muftijstvo

Bihaćko

(4 boda)

Banjalučko

(13 bodova)

Banjalučko

(10 bodova)

Tuzlansko

(10 bodova)

Mostarsko

(14 bodova)

Mostarsko

(16 bodova)

Mostarsko

(24 bodova)

Zeničko

(3 boda)

Travničko

(13 bodova)

Travničko

(10,5 bodova)

Sarajevsko

(8 bodova)

Nakon toga uslijedilo je dodjeljivanje nagrada i priznanja koje je obezbijedila Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz podršku prijatelja i donatora.

Priznanja i nagrade svim učesnicima koji nisu osvojili neko od prva tri mjesta dodijelio je dr. Nezir Halilović.

Dr. Sead Seljubac, pomoćnih Muftije tuzlanskog i koordinator ekipe tuzlanskog muftijstva dodijelio   je nagrade pobjednicima u kategoriji VIII razreda.

Dr. Ahmed Husić, savjetnik za Islamsku vjeronauku u Pedagoškom zavodu HNK-a dodijelio je nagrade pobjednicima u kategoriji IX razreda.

Dugogodišnji direktor Medrese „Osman ef. Redžović“ i trenutni direktor „Fondacije za izgradnju Medrese“ dodijelio je nagrade pobjednicima u kategoriji I razreda srednje škole.

Šahin Kerla, direktor Fonda Bošnjaci, koji tradicionalno podržava ovu manifestaciju znanja, vještina i saradnje, dodijelio je nagrade pobjednicima kviz takmičenja, za koje je Fond pripremio nagrade.

Na kraju se prisutnim obratio Šahin Kerla savjetujući učenike da što bolje i kvalitetnije uče i ukazujući koliko se Fond Bošnjaci zalaže da se najboljim učenicima i studentima obezbijede stipendije i svaka druga podrška.

Direktor Fondacije, Džemal Salispahić je predstavnicima svakog muftijstva poklonio po jedan primjerak najnovijeg izdanja svoga djela „Imam“, te se prisutnim obratio biranim savjetima.

Na kraju se ispred Uprave za obrazovanje i nauku, dr. Nezir Halilović se svim prisutnim, a posebno osoblju Medrese na izvanrednom gostoprimstvu, zahvalio učesnicima na radu, trudu i iskazanim rezultatima, te je proglasio Peto takmičenje iz Islamske vjeronauke na nivou BiH zatvorenim.

Veliki broj učenika i vjeroučitelja su prokomentarisali da je takmičenje ove godine posebno kvalitetno organizovano, te da je iz godine u godinu sve zanimljivije, o čemu svjedoči i veliki broj posjetilaca koji su došli sa strane da svjedoče šta su sve učenici od svojih vjeroučitelja naučili u okviru  predmeta Islamska vjeronauka.

Učenici su svjedočili da ko krene putem traženja znanja, ne može biti gubitnik, jer su se svi vratili kući sa bogatim nagradama i poklonima i nadasve, novim i korisnim iskustvom.

Takmičenje je jako uspješno moderirao Suad Smailhodžić, profesor u Medresi „Osman ef. Redžović“.

 

Doc.dr. Nezir Halilović – šef Odjela za vjeronauku  

(islamskazajednica.ba)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime