Lokalni izbori 2016: Pogledajte liste kandidata za načelnika i Općinsko vijeće Gračanica

0
371

gracanica-izbori

Gračanica – Za lokalne izbore koji se održavaju 2. oktobra ovjerene su liste 451 političkog subjekta od čega su 102 političke stranke.

Ovjerene kandidatske liste objavljene su u dnevnim novinama, kao i u službenim glasilima BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Centralna izborna komisija BiH je kandidatske liste objavila i na web stranici www.izbori.ba, a mi vam, nakon Tuzle, Živinica, Lukavca i Srebrenika, donosimo kandidatske liste za načelnika i Općinsko vijeće Gračanica.

Kandidati za načelnika:

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 ELVIS BEKTIĆ

02188 SDA/SBB
1 ESAD TURSUNOVIĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SENAD KADIĆ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NUSRET HELIĆ

00877 NAŠA STRANKA
1 AMIR HASIČEVIĆ

Kandidati za Općinsko vijeće Gračanica:

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ

1 ADEM ALJIĆ
2 RAŠIDA GIROTIĆ
3 HAZIM FAZLIĆ
4 AMILA SALIHBAŠIĆ
5 ZIJAD KAPETANOVIĆ
6 ELVEDINA JUNUZOVIĆ
7 SADMIR HATUNIĆ
8 ARNES AVDIĆ
9 RABIJA AVDAGIĆ
10 REFIK ALIĆ
11 ERNA AHMETAŠEVIĆ
12 JUSUF OMERČIĆEVIĆ
13 ŠEFIKA HAMZIĆ
14 SANEL ČAJIĆ
15 MERSUDIN KOVAČEVIĆ
16 LARISA PAŠALIĆ
17 ABDURAHMAN TUHOLJAK
18 DENISA TERZIĆ
19 ŠEKIB OMEROVIĆ
20 NASER DUBINOVIĆ
21 EMINA GRAHIĆ
22 DŽENAN ĐULIĆ
23 AMRA ALIĆ
24 AMIR DELIĆ
25 SABAHUDIN NAKIĆ
26 ZLATA OMIČEVIĆ
27 MUNEVER HUSKANOVIĆ
28 MIRNESA DUBINOVIĆ
29 NEDIM NURIKIĆ
30 AMAR JAHIĆ
31 MIHANA HALILOVIĆ
32 ŠEFIK MEMIĆ
33 RAHIMA SELIMOVIĆ
34 RUSMIR HALILOVIĆ
35 MUJO HADŽIĆ

00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH

1 ABDULAH BRIČIĆ
2 ENISA HAMIDOVIĆ
3 DŽEVAD HADŽIAVDIĆ
4 MAIDA SPAHIĆ
5 MIRSAD SALIHBAŠIĆ
6 MUNEVERA MEHANOVIĆ
7 ISMET SOKOLUŠIĆ
8 ASIM NEZIROVIĆ
9 NIZAMA ADŽEMOVIĆ
10 BILAL BEGOVIĆ
11 DIJANA KAPETANČIĆ
12 ISMET DELIĆ
13 MIRA PAVLOVIĆ
14 HAZIM HANKUŠIĆ
15 EMIR MEHANOVIĆ
16 FADILA MUJIĆ
17 SALKO SULJAGIĆ
18 BELMA SALIHBAŠIĆ
19 MUJO GOPO
20 DŽEVAD ŠAKOVIĆ
21 JASMINA MAHMUTOVIĆ
22 NERMIN BABAJIĆ
23 AIDA HUSIČIĆ
24 ALMIR MUSTAFIĆ
25 EDIN (IBRAHIM) IBRIŠEVIĆ
26 AMIRA KRTIČIĆ
27 HUSEIN ALIBEGOVIĆ
28 AIDA HASIĆ
29 BAJRO ALIĆ
30 ALMIR BEĆIROVIĆ
31 NERMINKA MUJKIĆ
32 ESAD DEDIĆ
33 AMIRA ŠUŠA
34 HAJRUDIN HEVEŠEVIĆ
35 MUHAREM MUSIĆ

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА

1 МАРКАН ДАМЉАНОВИЋ

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE

1 EDIN (HASAN) IBRIŠEVIĆ
2 MAŠA MOSTARLIĆ
3 MEHMED SULEJMANOVIĆ
4 ALEN IBRIŠEVIĆ
5 LEJLA BAJRAKTAREVIĆ HALILOVIĆ
6 ZIKRIJA AHMEDBEGOVIĆ
7 DŽENAN DERVIŠEFENDIĆ
8 SUADA GAZIBEGOVIĆ
9 HAJRUNISA NURIĆ
10 MIRSAD HALILČEVIĆ
11 RAMZA DELIĆ
12 DINO BAJIĆ
13 ANELA JUKIĆ
14 MENSUR BRKIĆEVIĆ
15 ESMIR HAMZIĆ
16 EMINA DŽEBO
17 ADNAN OSMANOVIĆ
18 EMRA IBRAHIMOVIĆ
19 ENES BRKIČEVIĆ
20 DEMIREL SULJKANOVIĆ
21 ALDINA DEVEDŽIĆ
22 ADMIR MEŠANOVIĆ
23 FEHIMA KAHVEDŽIĆ
24 DŽEVAD SELIMOVIĆ
25 ELDAR KAPETANOVIĆ
26 ANIDA JUKAN
27 NERMIN MUJKIĆ
28 AIDA HUSIKIĆ
29 ERMIN DŽAFIĆ
30 FADIL ALIĆ
31 HARISA BRGULJAK
32 HABIB NASIĆ
33 NERMINKA SALIHBAŠIĆ
34 EDIN DURAKOVIĆ
35 TAJIB TERZIĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA

1 ALEN MUJIĆ
2 ANELA KURTOVIĆ
3 JASMIN ĐULIĆ
4 MIRSAD OSMANBEGOVIĆ
5 EDISA ALJIĆ
6 MEHMED KRUŠKIĆ
7 IBRAHIM DAUTOVIĆ
8 ISMETA IBRAHIMOVIĆ
9 HASIJA KADIĆ
10 KEMAL MULAIBRAHIMOVIĆ
11 EMINA MUJIĆ
12 SENAD JAHIĆ
13 HATIDŽA ČAJIĆ
14 ELVIS IMAMOVIĆ
15 NIHAD JUKAN
16 HADŽIRA IMŠIROVIĆ
17 VAHIDIN HALILOVIĆ
18 ALMEDINA MAHMUTOVIĆ
19 EDIN OMEROVIĆ
20 SUAD HUSEINBEGOVIĆ
21 SABINA HRVIĆ
22 IBRAHIM KOPAČIĆ
23 MEDINA MRKONJIĆ
24 ASMIR GRBIĆ
25 SEMIR KOVAČEVIĆ
26 AIDA BEŠIĆ
27 HASAN MEHANOVIĆ
28 EMINA MRKONJIĆ
29 DŽEVAD HASINOVIĆ
30 VERNES BRKIĆ
31 NASIHA SALIHOVIĆ
32 MUHAMED HODŽIĆ
33 HANKA KRUŠKIĆ
34 ALMIR ČELIĆ
35 IBRAHIM GOPO

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1 NIHAD KRAJINOVIĆ
2 JASMINA AHMETAŠEVIĆ
3 DEMIR MILKIĆ
4 DANICA MARTIĆ
5 ZVONIMIR ŠNOBL
6 VAHIDIN SMAJLOVIĆ
7 IBRAHIM HASIĆ
8 MELINA KURTOVIĆ
9 MIRSADA OSMIĆ
10 ADMIR HUSIČIĆ
11 ALBINA SOFTIĆ
12 EDVIN TAHIROVIĆ
13 LEJLA ČOLO
14 OSMAN SULEJMANOVIĆ
15 SEAD GAZIBEGOVIĆ
16 MIRELA HALILOVIĆ
17 MIRZET TOPČAGIĆ
18 MIRSADA MEKIĆ
19 ELBIN GAZIBEGOVIĆ
20 MIRSAD HADŽIĆ
21 JASNA SINANOVIĆ
22 VAHID BAJRIĆ
23 AIDA MEŠIĆ
24 SEJFUDIN KOPAČIĆ
25 AHMET ŠAKUŠIĆ
26 ALMEDINA OSMIĆ
27 MUSTAFA HRVIĆ
28 ELVIRA BAŠIĆ
29 ERVIN MEHANOVIĆ
30 ELVIS MRKONJIĆ
31 ADISA SPAHIĆ
32 ZIJAD ISIĆ
33 SENIDA KULIĆ
34 FULAD JUKIĆ
35 ANEL ZELINKIĆ

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE

1 AHMO SEJDINOVIĆ
2 SANELA OŠTRAKOVIĆ
3 EDIN HATUNIĆ
4 MIRZA OKIĆ
5 MAJA NAZIFAGIĆ

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1 OMER HUSIĆ
2 FATIMA ZAHIROVIĆ
3 IZET NASIĆ
4 AMILA NASIĆ
5 LATIF BULJUBAŠIĆ
6 KENANA HODŽIĆ
7 IBRAHIM HUSIČIĆ
8 NEDŽAD MORALIĆ
9 ALINA MUSIĆ
10 HARIS VEHABOVIĆ
11 AMINA OMEROVIĆ
12 RAMO JAHIĆ
13 KEMIJA VEHABOVIĆ
14 ALMIR LETIĆ

01182 SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ

1 ZLATKO ĆEHAJIĆ
2 ELVIRA JUKAN
3 RUBINA MUHAREMOVIĆ
4 ALIJA NURIĆ
5 MIRSAD KAHRIMANOVIĆ
6 EDINA DŽAFIĆ
7 EMIR HAJRIĆ
8 ADEM ČAMDŽIĆ
9 JASMINA HADŽIĆ
10 ENES MUHAREMOVIĆ
11 ALDIJANA BEŠIĆ
12 ZEMIR HALILOVIĆ
13 RAZIJA OKIĆ
14 ERVIN (MUNIB) ALIĆ
15 IBRAHIM MUHAREMOVIĆ
16 FIKRETA TUKIĆ
17 HARIS DELIĆ
18 ANITA DEVEDŽIĆ
19 NEDIM TOPIĆ
20 SAID KAPETANČIĆ
21 SAMRA SALIHBAŠIĆ
22 EMIR HADŽIĆ
23 HALIDA ŽUNIĆ
24 MERSUDIN DELIĆ
25 JASMIN KAHVEDŽIĆ
26 ADISA JAHIĆ
27 MEHMED SALIHBAŠIĆ
28 SENIJA SOFTIĆ
29 ADIN SALIHBAŠIĆ
30 HALID ALIHODŽIĆ
31 ZERINA TARANIŠ
32 DRAGO ILIĆ
33 EMINA SPAHIĆ
34 ŠAHBAZ ČAMDŽIĆ
35 ZAIM IMAMOVIĆ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 RAHIM GADŽIĆ
2 ARMINA KAMARIĆ
3 EMIR TERZIĆ
4 NEJRA HADŽIĆ
5 ALMEDIN DEVEDŽIĆ
6 NERMINA ALIHODŽIĆ
7 MIRSAD MUJKIĆ
8 HASAN PUŠKAR
9 HABZIJA KOVAČEVIĆ
10 AMEL NUHANOVIĆ
11 AIŠA HEVEŠEVIĆ
12 KEMAL DIZDAREVIĆ
13 ASIJA SALKIĆ
14 SENAD (MUSTAFA) SELIMOVIĆ
15 NERMIN DOBRNJIĆ
16 FATIMA JUKAN
17 EDIN SARAJLIĆ
18 NIHADA OKANOVIĆ
19 AMIR BAJRIĆ
20 SENAHID DŽEBO
21 SELIHANA ĆURIĆ
22 MUHAMED SOVTIĆ
23 FATIMA MEHINBAŠIĆ
24 SEAD HAMIDOVIĆ
25 ASMIR DŽANANOVIĆ
26 RUKIJA BEGOVIĆ
27 EMIR SULEJMANOVIĆ
28 AZRA MORALIĆ
29 BEDRUDIN MERDANOVIĆ
30 ADNAN MUSLIMOVIĆ
31 LEJLA TUBIĆ
32 HALID AHMETOVIĆ
33 ALMINA DEDIĆ
34 ARIF IMAMOVIĆ
35 SAFET PJANIĆ

00036 BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ

1 FADIL MEŠIĆ
2 HATIDŽA KALESIĆ
3 ĆAMIL BRKIČEVIĆ
4 MUFID ĆURIĆ
5 MELISA SARAJLIĆ
6 ALMIN DURAKOVIĆ
7 ANIDA SOFTIĆ
8 ELMIR HASINOVIĆ
9 ALISA OŠTRAKOVIĆ
10 AMEL HAMZIĆ
11 NADIRA OSMANBEGOVIĆ
12 FADIL FAZLIĆ
13 ŠEJLA OSMANOVIĆ
14 SENAD AHMETAGIĆ
15 ESAD BAJRIĆ
16 FADILA RUJNIĆ
17 AMIR SELIMOVIĆ
18 ARNELA SULJIĆ
19 BELMIN IMAMOVIĆ
20 ISLAM IMŠIROVIĆ
21 ŠAHSENA AVDIĆ
22 ZEHRUDIN BABIĆ
23 MIRZELA MUJIĆ
24 ADNAN ALIĆ
25 NERMIN ALIBEGOVIĆ
26 ARMINA ČORBIĆ
27 MEVLUDIN SPAHIĆ
28 SANELA POTURALIĆ
29 MUAMER HALILOVIĆ
30 ADMIR TAIRI
31 EMINA NURIKIĆ
32 HARIS AHMETAGIĆ
33 IRNA FOČI
34 BELMIN MEŠIĆ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1 DŽEMAL JUKAN
2 NERMINKA ALIĆ
3 HIMZO AVDIĆ
4 NIRMELA DŽANANOVIĆ
5 DINO DEDIĆ
6 NERMINA SERHATLIĆ
7 EDIN ŠEHIĆ
8 ESED MUJAČIĆ
9 JESENKA PITIĆ
10 NERMIN SALIHBAŠIĆ
11 EMINA IBRIĆ
12 ERVIN (ALIJA) ALIĆ
13 MIRNESA BAJRIĆ
14 HAMDIJA JUKAN
15 MEJFUDIN HASANČEVIĆ
16 NADIJA ALIBAŠIĆ
17 SEAD BEGIĆ
18 AZRA OMEROVIĆ
19 REUF AHMETAŠEVIĆ
20 SAMIR SALKIĆ
21 ELDINA MUJIĆ
22 OSMAN MEHANOVIĆ
23 JASNA GOPO
24 SENAD (OSMO) SELIMOVIĆ
25 EDIS ALJIĆ
26 ALMA HADŽIAGANOVIĆ
27 EDAH BRKIĆ
28 EDISA OKIĆ
29 DŽEVAD ŠERBEČIĆ
30 MEVLUDIN SELIMOVIĆ
31 LEJLA DŽINDIĆ
32 EDIN OKIĆ
33 AMELA DOBRNJIĆ
34 BELMIN MUMINOVIĆ
35 DINO NUKIĆ

00877 NAŠA STRANKA

1 MIRSAD ČAMDŽIĆ
2 MERSIHA JOGUNČIĆ
3 MIRALEM DŽAFEROVIĆ
4 BAKIR SULEJMANOVIĆ
5 MEVLIJA HELIĆ
6 ISMET NIŠIĆ
7 HAJRUDIN HELIĆ
8 MIRELA TREPANIĆ
9 ALBINA IZEROSKI
10 MIRHAD DŽANANOVIĆ
11 AMELA SEJDINOVIĆ
12 MUAMER HADŽIHASANOVIĆ
13 ŠEJLA KAPETANOVIĆ
14 SAŠA OPERHAL
15 ADMIR KAMARIĆ
16 REFIJA JUKAN
17 MUHAMED OMEROVIĆ
18 JASMINKA ČELIĆ
19 ALMIR NALIĆ
20 DŽENAN MORALIĆ
21 ADISA MUSTAJBAŠIĆ
22 NEDIM SELIMOVIĆ
23 ENISA KRAJINOVIĆ
24 DARVIN DOBRNJIĆ
25 ENES KARIĆ
26 ESADA HUKIĆ
27 ZIJO PUŠKAR
28 RENATA OMERDIĆ
29 SAMIR HUSIĆ
30 DAMIR DELIĆ
31 MARINA SINANOVIĆ
32 EDIN ČUBRILOVIĆ
33 SEADA DELIĆ
34 EKREM BEADINI
35 MIRZA DŽANANOVIĆ

(Bportal.ba)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime