Konkurs Ministarstva obrazovanja BPK Goražde za dodjelu studentskih kredita za ak. 2015/16. godinu

0
3

Goražde – Na osnovu člana 12. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, br. 9/13 i 13/13 ), a u skladu Odlukom Vlade BPK Goražde o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija broj: 03-14-2041-1/15 od 10.12.2015. godine, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, r a s p i s u j e:

K O N K U R S
za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija,

kao i studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2015/16. godinu

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa  studija za studijsku 2015/16. godinu.

II

Pravo na dodjelu studentskog kredita imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1) da su u studijskoj 2014/2015 godini bili korisnici studentskog kredita, da su redovno upisali narednu godinu studija u studijskoj 2015/2016 godini i da imaju prosjek primanja po članu domaćinstva manji od 400,00 KM

Za dokaze iz tačke 1. ovog Konkursa priložiti:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrdu o mjestu prebivališta,
 • uvjerenje  da su redovno upisali narednu godinu studija u studijskoj 2015/16.godini
 • prepis ocjena sa izvedenim prosjekom ocjena ostvaren u toku studija
 • kućnu listu,
 • visinu primanja za zaposlene članove domaćinstva
 • izjavu da ne primaju kredit ili stipendiju po drugom osnovu i izjavu da nisu u radnom odnosu

2) da u studijskoj 2014/ 2015. godini nisu bili korisnici studentskog kredita i da su redovno upisali narednu godinu studija u studijskoj 2015/ 2016. godini, da imaju prosjek ocjena 7 i više i prosjek primanja po članu domaćinstva manji od 400,00 KM, te da ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:

a) da su u toku svog školovanja bili korisnici studentskog kredita od strane Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde odnosno da su obnovili samo jedan put studijsku godinu u toku školovanja ili,
b) da su pripadnici porodica šehida, ratnih vojnih invalida, nezaposlenih demobilisanih boraca i korisnici prava iz socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom ili,
c) da su iz porodice gdje studiraju dva ili više studenata.

Za dokaze iz tačke 2. ovog Konkursa priložiti:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrdu o mjestu prebivališta,
 • uvjerenje  da su redovno upisali narednu godinu studija u studijskoj 2015/16.godini
 • prepis ocjena sa izvedenim prosjekom ocjena ostvaren u toku studija
 • za uslov iz tačke a ili b ili c dostaviti odgovarajući dokaz
 • kućnu listu,
 • visinu primanja za zaposlene članove domaćinstva
 • izjavu da ne primaju kredit ili stipendiju po drugom osnovu i da nisu u radnom odnosu.

3). da su studenti I godine studija bilo kojeg fakulteta na području Bosne i Hercegovine (izuzev studenata koji studiraju u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde), a da su u srednjoj školi od I do IV razreda ostvarili prosjek ocjena minimalno 4,5, da imaju prosjek primanja po članu domaćinstva manji od 400,00 KM, te da na evidenciji Kantonalne službe za zapošljavanje nema više od deset diplomiranih studenata, odnosno sa završenim I ciklusom dodiplomskog studija tog fakulteta

Za dokaze iz tačke 3. ovog Konkursa priložiti:

 •  uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrdu o mjestu prebivališta,
 • uvjerenje  da su redovno upisali prvu godinu studija u studijskoj 2015/16.godini
 • svjedočanstva od I – IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi (ovjerene kopije)
 • kućnu listu,
 • visinu primanja za zaposlene članove domaćinstva
 • izjavu da ne primaju kredit ili stipendiju po drugom osnovu i da nisu u radnom odnosu

4). da su vrhunski sportisti – reprezentativci

Za dokaze iz tačke 4. ovog Konkursa priložiti:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrdu o mjestu prebivališta,
 • uvjerenje  da su redovno upisali narednu godinu studija u studijskoj 2015/16.godini
 • izjavu da ne primaju kredit ili stipendiju po drugom osnovu i da nisu u radnom odnosu.

III

Prijavni obrazac može se preuzeti na službenoj internet stranici Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde www.bpkg.gov.ba, kao i u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

IV

Konkurs za dodjelu studentskih kredita objavljuje se na oglasnoj ploči Kantona, službenoj internet stranici Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goraždewww.bpkg.gov.ba te putem sredstava informisanja.

V

Preliminarnu listu dobitnika studentskih kredita sačinjava Komisija za sprovođenje Konkursa imenovana od strane Ministarstva, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs i ista se objavljuje na oglasnoj ploči Kantona, te na službenoj internet stranici Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde www.bpkg.gov.ba.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor na preliminarnu Listu dobitnika studentskog kredita u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja, Ministarstvu.

Konačnu listu dobitnika studentskog kredita utvrđuje i Odluku o dodjeli studentskog kredita donosi  Ministarstvo.

Konačnu listu dobitnika studentskog kredita utvrnuje i Odluku o dodjeli studentskog kredita donosi Ministarstvo.

VII

O dodijeljenom studentskom kreditu zaključuje se Ugovor o studentskom kreditu kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika studentskog kredita.

XIII

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Kantona.

IX

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
ulica: 1 slavna višegradska brigada 2/A.
G o r a ž d e

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

M I N I S T A R
Damir Žuga, prof.

 

(job.ba)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime