Javni natječaj za studentske stipendije

0
12

Zenica – Bosna i Hercegovina/Federacija BiH

Zeničko-dobojski kanton

Ministarstvo za boračka pitanja

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica

za studijsku 2015./2016.godinu

I. Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2015./2016.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2016.-oj godini.

– Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:

1) za prvu godinu studija ………………..…. 800 KM;

2) za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.

– Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

1) za prvu godinu studija ………………..…. 100 KM;

2) za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;

b) ratni vojni invalidi;

c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;

d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;

e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;

g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;

h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

III. Pravo učešća na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :

a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;

b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do navršene 30.godine života;

c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.

IV. Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;

 b) da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;

c) da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;

d) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao pravno ili fizičko lice;

e) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 580,00 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);

f) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

V. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

a) koji su studenti-apsolventi;

b) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;

c) koji su na vanrednom studiju;

d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

VI. Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po

slijedećim kriterijima:

a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;

b) socijalno-ekonomska situacija;

c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

VII. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :

a) ovjerenu fotokopiju lične karte;

b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;

c) uvjerenje o prebivalištu

d) potvrdu o redovnom studiju;

e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);

f) ovjerenu kućnu listu;

g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice );

h) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

(zepceonline.com)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime