Izmjene zakona: Nema više hodanja kolovozom sa slušalicama u ušima

0
4

Sarajevo – Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, kojim se povećava sigurnost u saobraćaju i ova oblast približava evropskim standardima.

Izmjene zakona, koje su u funkciji smanjenja broja saobraćajnih nesreća, predviđaju zabranu upotrebe mobilnih i drugih uređaja za komunikaciju vozačima tokom vožnje te audio i videouređaja koji ometaju ili odvraćaju njihovu pažnju, kao i zabranu pješacima da za vrijeme kretanja kolovozom koriste mobilne telefone sa slušalicama.

Dopunama je regulirano kretanje vozila u kružnom toku, a uvodi se i zadržavanje vozača do 12 sati kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1,5 promila ili koji odbije testiranje te pooštravaju novčane kazne za određene prekršaje u saobraćaju.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

Stvoriti efikasnu javnu upravu

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, kojim se unapređuju postojeća zakonska rješenja u skladu s načelima efikasne javne uprave.

Izmjenama i dopunama Zakona jednoobrazno se rješavaju pitanja posebnih uvjeta za imenovanje rukovodioca i zamjenika rukovodioca upravnih organizacija, čime se stvara mogućnost veće konkurencije i sprečava praksa subjektivnosti u isticanju uvjeta koje su do sada propisivale institucije pojedinačno. Istovremeno se precizira mandat vršioca dužnosti rukovodioca i naglašava rad upravnih inspektora radi unapređenja kontrole u upravi.

Precizirana primjena sistema digitalnih tahografa

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu radi daljnjeg usklađivanja s odgovarajućim direktivama Evropske unije u ovoj oblasti i otklanjanja nejasnoća nastalih u procesu provođenja ovog zakona.

Izmjenama Zakona, između ostalog, otklanjaju se nepreciznosti u vezi s primjenom sistema digitalnih tahografa.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

Povećanje ekonomskih aktivnosti

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – septembar 2015. godine, u kojoj je konstatiran nastavak povećanja ekonomske aktivnosti.

Prema preliminarnim podacima, u prvih devet mjeseci ove godine u BiH je ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a najznačajniji rast od 4,1 posto ostvaren je u okviru izvozno orijentiranih grana prerađivačke industrije.

Broj zaposlenih lica u BiH je u avgustu 2015. godine povećan za 1,4 posto, dok je broj nezaposlenih u septembru smanjen za 1,5 posto.

Budžetski prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje u septembru bilježe godišnje povećanje od čak 18,3 posto, tako da je na nivou devet mjeseci ostvaren značajan rast od 9,5 posto.

Depoziti banaka do kraja septembra iznosili su 16 milijardi KM, što je za 757,2 miliona KM više u odnosu na isti period 2014. godine.

BiH i Italija intenziviraju saradnju o readmisiji

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji lica koja borave bez dozvola.

Protokolom se olakšava provođenje Sporazuma i utvrđuju pravila postupanja nadležnih organa dvije države prilikom readmisije njihovih i državljana trećih zemalja, kao i osoba bez državljanstva i njihov prihvat u tranzitu.

Prijedlog protokola s Izvještajem s pregovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

Zajedničko korištenje DKP-a

Vijeće ministara BiH utvrdilo je dva prijedloga osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore te Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Riječ je o zajedničkom korištenju diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine i Crne Gore, odnosno Bosne i Hercegovine i Makedonije, što će značajno racionalizirati njihove troškove, pomoći građanima i potvrditi napredovanje bilateralnih odnosa.

Prijedlozima sporazuma je, između ostalog, predviđeno i zaključivanje posebnih protokola u kojima će biti postignuta saglasnost o zajedničkom korištenju diplomatsko-konzularnih predstavništva, kao i svim finansijskim i administrativno-tehničkim uvjetima za njihovo funkcioniranje.

Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će pojedinačne prijedloge osnova za zaključivanje ova dva sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjskih poslova.

Bolja saradnja u procesu traženja nestalih

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za pristupanje Sporazumu o statusu i funkcioniranju Međunarodne komisije za nestala lica, kao međunarodne organizacije.

Pristupanjem ovom sporazumu stvaraju se mogućnosti za bolju međudržavnu saradnju u procesu pronalaženja nestalih lica.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a bh. potpisnik bit će predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Prekogranična saradnja sa Crnom Gorom

Vijeće ministara BiH utvrdilo i u daljnju proceduru prema Predsjedništvu BiH uputilo Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2014. godinu između Evropske komisije i BiH.

Ukupna vrijednost ovog programa je 988.235 eura, od čega će 840.000 eura u vidu granta finansirati Evropska unija, a ostatak sredstava će osigurati krajnji korisnici projekata.

Program aktivnosti prekogranične saradnje BiH – Crna Gora za 2014. godinu provodi se u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Evropske komisije i BiH o aranžmanima za provođenje finansijske podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) i ima za cilj socijalno-ekonomski razvoj i jačanje dobrosusjedskih odnosa u prekograničnom području.

Poljoprivredno-prehrambeni sektor

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu trendova u proizvodnji i trgovini poljoprivrednim proizvodima u Bosni i Hercegovini i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da sa stanovišta sagledavanja nivoa konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, redovno, na godišnjem nivou, analizira trendove proizvodnje i trgovine poljoprivrednim proizvodima i o tome izvještava Vijeće ministara BiH.

Naglašeno je da pred poljoprivredom u BiH u predstojećem periodu kao važan prioritet ostaje potreba kreiranja modernih politika u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i uvođenje instrumenata koji će omogućiti efikasno približavanje Evropskoj uniji, putem postepenog usklađivanja politike s principima zajedničke poljoprivredne politike EU.

Definirano je 14 aktivnosti koje će biti provedene u narednom periodu, s ciljem jačanja proizvodnosti i konkurentnosti u procesu izgradnji održivog i efikasnog poljoprivrednog sektora, koji će osigurati i rast BDP-a; osiguranja veće količine domaće proizvedene hrane koja zadovoljava potrebe potrošača u pogledu sigurnosti i kvaliteta; stvaranja održivog razvoja ruralnih područja, očuvanja prirodnosti i kvaliteta okoliša i pripremanja bh. poljoprivrede za integraciju u EU.

Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za provođenje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF).

Radnu grupu činit će državni i entitetski ministri ili zamjenici ministara pravde i finansija te sigurnosti BiH i direktor Uprave za indirektno oporezivanje, predsjednici komisija za vrijednosne papire BiH i entiteta i predsjednik Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

Radna grupa dužna je provesti aktivnosti Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF), prema rokovima zadatim ovim akcionim planom.

Imenovanja

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Mišljenje Agencije za državnu službu s konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećeg državnog službenika, i za direktora Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine imenovalo Željka Medeka, kao najboljeg kandidata, nakon okončane procedure javnog konkursa. Istovremeno je Vijeće ministara BiH donijelo Rješenje o razrješenju Žarka Petrovića s pozicije direktora Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine s 30.11.2015. godine, a zbog ispunjavanja uvjeta za odlazak u penziju.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Mišljenje Agencije za državnu službu s konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika i za direktora Agencije za statistiku BiH imenovalo Velimira Jukića, a za zamjenike direktora Fadila Fatića i Miljana Popića, kao najbolje kandidate nakon okončane procedure javnog konkursa.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Muamera Bandića za direktora i Željka Tepavčevića za zamjenika direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, kao najbolje kandidate, nakon provedene konkursne procedure. Istovremeno su razriješeni dužnosti aktuelni v.d. direktora i zamjenici direktora Agencije.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Seada Hadžića za zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH kao najboljeg kandidata nakon okončane procedure konkursa i razriješilo dužnosti dosadašnjeg zamjenika direktora.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, imenovalo je Hamdu Tinjaka za glavnog pregovarača za prilagodbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, imenovalo je Vijeće za nauku BiH na mandat od četiri godine.

Vijeće ministara BiH na zatvorenom dijelu sjednice, usvojilo je Informaciju o terorističkom napadu u Rajlovcu, izvršenom 18.11.2015. godine, s preuzetim mjerama, kao i o ukupnom stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koja će biti dostavljena Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a radi realizacije zaključaka ovog doma s 20. sjednice, održane 24.11.2015.

(Klix)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime