Izbori u Brčkom: 25 stranaka bori se za vlast, pročitajte imena kandidata

0
12

Brčko – Još dva mjeseca ostalo je do novih, lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.

Kako smo već pisali, za ove izbore kandidiralo se nevjerovatnih 30.758 kandidata. Njih 7.869 nije prošlo prvu provjeru Centralne izborne komisije koja je u prvom krugu “ovjerila“ 22.889 kandidata.

Danas objavljujemo kandidate za Brčko i liste koje su, naglašavamo, ovjerene do 28. jula 2016.

Podsjećamo vas i da se gradonačelnik Brčko distrikta bira nakon izbora, u Skupštini, a na osnovu dogovora stranaka koje čine većinu u Distriktu.

Kandidati za Skupštinu

Pokret za bolje Brčko Đapo Mirsad: 1 Đapo Mirsad 2 Mulaomerović Mirsada 3 Tursunović Kemal 4 Spahalić Muhamed 5 Kalajdžić Dragana 6 Berbić Mirza 7 Đulkić Senija 8 Udovčić Simo 9 Bećić Vasva 10 Jukić Nijaz 11 Kočić Lejla 12 Haračić Mevludin 13 Lugonjić Sanja 14 Avdić Mirnes 15 Martinović Fadil 16 Jasenčić Mirela 17 Džanić Jasmin 18 Balić Meliha 19 Selman Ammar 20 Baluković Slobodan 21 Alić Edina 22 Čandić Mirsad 23 Osmanović Melisa 24 Junuzović Adis 25 Karić Muamer 26 Mustafić Ferida 27 Muranjković Emir 28 Lisica Sajma 29 Selimović Husejn 30 Nurkanović Vedad 31 Kolić Irma 32 Čusto Zijad 33 Isanović Damira

SDA: 1 Kadrić Esed 2 Baraković Devla 3 Mujkanović Admir 4 Softić Sead 5 Bijelić Lejla 6 Bulčević Damir 7 Ribić Adem 8 Fazlović Magbula 9 Omerović Mirsada 10 Zaimović Edin 11 Redžić Amra 12 Hadžić Azur 13 Žižić Adisa 14 Šadić Sead 15 Hukić Sahbudin 16 Brodlić Amra 17 Zejćirović Vedad 18 Kukić Ajša 19 Banda Avdija 20 Duran Elvedin 21 Krndić Amina 22 Kovačević Osman 23 Isić Armela 24 Preljević Admir 25 Šabanović Harun 26 Kevrić Almedina 27 Mehmedović Mehmed 28 Sinanović Almira 29 Karahasanović Mirza 30 Fazlović Ferid 31 Smajlović Hazemina

SNSD: 1 Milić Siniša 2 Ćurčić Slobodanka 3 Antić Željko 4 Lukić Ljubiša 5 Pavlović Slavica 6 Panić Vukašin 7 Blažić Srđan 8 Đukić Slađana 9 Knežić Zdravka 10 Đukić Dragan 11 Katanić Nataša 12 Šolaja Davor 13 Radovanović Ljilja 14 Pejić Dragan 15 Kovač Radivoj 16 Cumbo Verica 17 Jelisić Dragan 18 Todić Biljana 19 Milovanović Dalibor 20 Jovičić Ilija 21 Stević Sanja 22 Jović Ognjen 23 Janković Jelena 24 Joveljić Dejan 25 Marić Branislav 26 Kovačević Zorana 27 Šiljegović Nikola 28 Santrač Sandra 29 Avramović Ljubiša 30 Mijatović Nemanja 31 Šestić Nada 32 Nikolić Siniša 33 Radušić Pelka

PDP-NS: 1 Golić Siniša 2 Ristanić Mirjana 3 Kojić Milorad 4 Mitrović Milorad 5 Dujković Bojana 6 Đukić Zoran 7 Maglajčević Ilija 8 Radić Vanja 9 Todorović Daliborka 10 Ružičić Dražen 11 Đurđić Biljana 12 Kokanović Zoran 13 Marković Dragana 14 Zeljić Miodrag 15 Savić Srebrenko 16 Knežević Ljubica 17 Okilj Ognjen 18 Knežević Marijana 19 Perišić Mladen 20 Anđić Miodrag 21 Pantelić Tijana 22 Antić Vaso 23 Predojević Slađana 24 Đogo Momčilo 25 Nikić Zoran 26 Jovanović Maja 27 Ćirković Radivoje 28 Dobrijević Sandra 29 Kikić Jovo 30 Lukić Uroš 31 Gajić Nataša 32 Mitrović Draženko 33 Mihajlović Milja 34 Mijatović Đokan

SBB: 1 Dedeić Ismet 2 Radeljaš Diana 3 Pašalić Enes 4 Ljuca Halil 5 Mulahalilović-Lubovac Ismeta 6 Saković Šemso 7 Đonlić Abdulah 8 Ibrahimović Alma 9 Salkanović Edina 10 Avdić Mirsad 11 Bušatlić Lejla 12 Zahirović Sejfudin 13 Ibrahimović Mevlida 14 Karamujić Mujo 15 Sinanagić Ahmet 16 Đonlić Bahrija 17 Račić Irfan 18 Pekić Amila 19 Akšamić Nedžad 20 Jusufović Jasmin 21 Likić Edita 22 Fazlović Jasmin 23 Alić Zekija 24 Čamdžić Edin 25 Čaušević Damir 26 Čeljo Maida 27 Pobrić Nefair 28 Kevrić Merisa 29 Hadžić Bedrudin 30 Begić Fuad 31 Ušanović Emina 32 Drpljanin Mirza 33 Pekić Mirela 34 Mustedanović Admir

SDP: 1 Burić Suad 2 Đurić Branka 3 Kamenjašević Ibrahim 4 Arslić Marija 5 Smajlović Amer 6 Krako Jasmin 7 Tatarević Šahin Amna 8 Beširović Indir 9 Zukić Refija 10 Brodlić Damir 11 Tešanović Slađana 12 Bilić Kristian 13 Kurtalić Anela 14 Karahmetović Mirza 15 Sapardić Goran 16 Čajić Sadmira 17 Junuzović Eldin 18 Avdić Fata 19 Atić Esad 20 Karahasanović Hajrudin 21 Dedaković Mersiha 22 Tabaković Fadil 23 Denić Nizama 24 Banda Izet 25 Hasanović Amer 26 Pečković Melisa 27 Fazlović Eldin 28 Ahmetbašić Hasiba 29 Aljić Elvedin 30 Kurbašić Belma 31 Cifrić Hajrudin 32 Fazlić Hafiza 33 Kaloper Selman Edi

HDZ BiH: 1 Domić Anto 2 Nikić Jelena 3 Filipović Ivo 4 Viljušić Marinko 5 Franjić Ankica 6 Stjepanović Tomislav 7 Gudeljević Pero 8 Pavić Svjetlana 9 Jokić Ružica 10 Marić Ilija 11 Žunabović Sanja 12 Basić Anto 13 Ždravac Lucija 14 Lelić Josip 15 Matanović Toma 16 Jozić Jelena 17 Čančarević Andrija 18 Goričkić Selena 19 Jarić Filip 20 Ugljarević Niko 21 Sluganović Dragica 22 Đulabić Borislav 23 Pavić Adrijana 24 Josić Dragan 25 Lacić Marko 26 Ružić Tea 27 Ageljić Tunjo 28 Šimić Mara 29 Klarić Avgustin 30 Markić Vjekoslav 31 Letić Nina 32 Klarić Mato

SDS-NDP: 1 Vojnović Uroš 2 Čivčić Svjetlana 3 Purić Milan 4 Bogićević Radoslav 5 Ljubojević Lidija 6 Perendija Milenko 7 Peranović Stoja 8 Antić Srđan 9 Papić Olivera 10 Kojić Boro 11 Damjanović Milica 12 Kojić Nenad 13 Damjanović Ivana 14 Tanić Saša 15 Subotić Aleksandar 16 Pantić Sonja 17 Vuković Despot 18 Arsenić Vesna 19 Subotić Radoslav 20 Stevanović Mićo 21 Gajić Petra 22 Jovanović Stanislav 23 Lakić Rada 24 Kapikul Mladen 25 Damjanac Nemanja 26 Radiša Mirjana 27 Poljić Momčilo 28 Vujić Jelena 29 Mitrović Ljubomir 30 Pantić Pero 31 Ranisović Slavojka 32 Stjepanović Goran 33 Mikić Stojanka 34 Lukić Miroslav

DF: 1 Drapić Adnan 2 Husić Amira 3 Matanović Slavko 4 Džindić Ermin 5 Musić Šuhreta 6 Mihajlović Boško 7 Šadić Suzana 8 Suljagić Sead 9 Nurkić Sanja 10 Koprivica Vedran 11 Rahman Adnana 12 Ibrišimović Kenan 13 Lović Alma 14 Rovčanin Fahrudin 15 Ražanica Zijad 16 Krajnović Arnela 17 Vidović Boško 18 Gorani Sabina 19 Inaetović Šaban 20 Alagić Suvad 21 Demirović Dženita 22 Slomić Sead 23 Ekmekčić Nakić Amra 24 Žilić Halid 25 Imamović Irfan 26 Husejnagić Isela 27 Selmanović Ismail 28 Salihović Emina 29 Omerović Sead 30 Šadić Mirza 31 Trobradović Farzila 32 Čerimagić Jusuf 33 Agić Jasmina 34 Hemze Jasmin

SDU: 1 Dervišević Ahmet 2 Mujić Senada 3 Dervišević Edin 4 Arnautalić Anđelka 5 Murguz Ardin 6 Junuzović Rajfa 7 Đakić Salko 8 Mujkić Hajrulah 9 Marković-Pazarčević Gordana 10 Bašić Nihad 11 Stefanović Razija 12 Begić Eldar 13 Mustafagić Jasmina 14 Hadžimuhamedović Esad 15 Sušić Nusret 16 Dervišević Azra 17 Ibrahimović Zlatan 18 Beganović Edina 19 Đurić Alen 20 Krako Vedran 21 Mustafić Hazireta 22 Junuzović Ernest 23 Bečić Senada 24 Ramović Kasim 25 Demirović Husein 26 Grabus Azra 27 Bešić Zijad 28 Moćević Amna 29 Jašarević Almir 30 Kolar Amra

Brčanski demokratski pokret: 1 Nuković Admir 2 Vasić Dijana 3 Babić Niko 4 Drapić Armin 5 Stakić Slađana 6 Karamujić Mehmedalija 7 Marković Branislav 8 Sinanović Ajla 9 Tišma Alić Robertina 10 Šljivić Srđan 11 Arifović Maida 12 Pekarić Zehrudin 13 Lugonja Bojana 14 Čandić Kamel 15 Karalić Nihad 16 Kuč Mirela 17 Vasiljević Slaviša 18 Gajić Mandalena 19 Stjepanović Mato 20 Fazlić Emir 21 Bikić Imamović Šejla 22 Halilović Maid 23 Hadžić Sabrina 24 Ožegović Pero 25 Selmanović Zlatan 26 Ilić Radmila 27 Grgić Ilija 28 Kuduzović-Hodžić Sabina 29 Marković Aleksandar 30 Didić Admir 31 Đurić-Milinković Ruža 32 Pavlović Ilija 33 Vidaković Dijana 34 Milošević Panto

SRS – Srpska u sigurne ruke: 1 Stakić Stako 2 Stević Sanja 3 Jeftić Jovo 4 Marjanović Kojo 5 Ćuskić Marija 6 Šarić Vojin 7 Stevanović Dragana 8 Stakić Milorad 9 Dubara Rajka 10 Malić Dragiša 11 Kovač Dragana 12 Jović Vitomir 13 Nikolić Dajana 14 Mišković Radenko 15 Špirić Nedeljko 16 Blagojević Dragana 17 Dugić Milorad 18 Nerac Danica 19 Stević Stevo 20 Đokić Nedo 21 Bjelošević Velinka 22 Milinković Lazar 23 Stević Ružica 24 Lakić Vlado 25 Margetić Milan 26 Subotin Zora 27 Savić Milan 28 Ćimić Brankica 29 Marjanović Marjan 30 Perić Vojislav 31 Marković Dragica 32 Tadić Savo 33 Perić Mirjana 34 Pervanović Vladimir

Hrvatska seljačka stranka – braća Radić: 1 Krndelj Ivan 2 Ilić Ljubica 3 Mendeš Pejo 4 Anđelović Ivo 5 Ivanović Katica 6 Vrhovac Petar 7 Blekić Petar 8 Lovrić Amanda 9 Maglica Ivana 10 Franjić Dragan 11 Lučić Monika 12 Topčić Petar 13 Anđelović Ljiljana 14 Babić Zdravko 15 Klarić Ivan 16 Vrhovac Kristina 17 Šišić Ivo 18 Franjić Ana 19 Šarčević Anto 20 Brkić Jozo 21 Vukota Nataša 22 Zečević Nedeljko 23 Rovčanin Mirnesa 24 Jakšić Viktor 25 Franjić Željko 26 Jelić Katica 27 Miškić Josip 28 Brkić Slavica 29 Blažević Slavko 30 Blažević Juro 31 Miškić Ivana 32 Perikić Oliver 33 Lacić-Margin Dževida 34 Ćosić Miroslav

Stranka za BiH: 1 Nišić Zijad 2 Muratović Anela 3 Mujanović Rifet 4 Mehić Samida 5 Ribić Bahrija 6 Imširović Ilda 7 Lišić Amir 8 Osmanović Emir 9 Malkanović Amela 10 Ikanović Senad 11 Fatić Edina 12 Elezović Zijad 13 Mutapčić Meliha 14 Gubelić Samir 15 Avdičević Samir 16 Hodžić Mina 17 Smajlović Jakub 18 Crnogorčević Negra 19 Kaloper Samid 20 Čaušević Jasmin 21 Isanović Denisa 22 Ahmetbašić Mirza 23 Osmić-Hajdarević Emina 24 Gušo Alen 25 Kopčalić Ćerim 26 Bahor Almira 27 Avdić Jasmin 28 Bekrić Amra 29 Akhdeir Omar 30 Arifović Midhat 31 Biserović Admira 32 Beganović Rijad 33 Džanko Maida 34 Čandić Dževad

Socijalistička partija: 1 Burgić Perica 2 Plavšić Danijela 3 Ristić Boro 4 Kisić Siniša 5 Radovanović Svjetlana 6 Gajić Zoran 7 Đokić Bojan 8 Marković Ljubinka 9 Radovanović Borka 10 Radić Ljubo 11 Rokvić Ivana 12 Božić Radojica 13 Đurđević Miljana 14 Mijajlović Damir 15 Kalajdžić Miloš 16 Simić Milijana 17 Pudić Jovica 18 Rikanović Milanka 19 Orlić Đorđe 20 Ostojić Radovan 21 Stupar Tijana 22 Tomić Milan 23 Đokić Milica 24 Lazić Vedran 25 Đoković Nemanja 26 Stojsavljević Nataša 27 Novaković Vasilije 28 Močević Vera 29 Teodorović Đoko 30 Savić Miloš 31 Pajić Jovana 32 Nedeljković Bogoljub 33 Subašić Višnja 34 Čukić Tatjana

Liberalno demokratska stranka: 1 Jusufović Hajrudin 2 Abdurahmanović Rusmira 3 Čampara Damir 4 Muharemović Azra 5 Deronjić Dino 6 Zmajevac Asmira 7 Zohorović Nedžad 8 Mehić Sead 9 Tomić Snežana 10 Jašarević Arman 11 Ibrahimović Dženita 12 Milić Zoran 13 Trokić Gušo Adisa 14 Lević Dževad 15 Ahmetbašić Sead 16 Kurtalić Fatima 17 Mujić Smail 18 Čandić Maida 19 Hadžović Šaban 20 Ibrahimbašić Nermin 21 Avdić Mirela 22 Čaušević Sanel 23 Savić Lepa 24 Rejzović Neđad 25 Tufekčić Osmo 26 Stević Biljana 27 Delić Adnan 28 Toskić Emina 29 Kalić Mustafa 30 Lišić Smajl 31 Jukan Nusreta 32 Omerhodžić Suad 33 Gušo Nahida 34 Jakobović Štefan

Srpska napredna stranka: 1 Petrović Zoran 2 Milošević Stoja 3 Radonjić Spasoje 4 Panić Marijana 5 Vitanovski Branislav 6 Mićić Bojana 7 Gojaković Zdravko 8 Petrović Miroslav 9 Augustinović Maja 10 Ćirković Mika 11 Ilić Joka 12 Alempić Radovan 13 Bajević Marijana 14 Stanković Nemanja 15 Savić Savo 16 Nikolić Mitra 17 Đokić Zoran 18 Dragičević Slavena

Partija ujedinjenih penzionera: 1 Kašterović Stojan 2 Crnić Milica 3 Grujić Vid 4 Radovanović Drago 5 Jefimić Radinka 6 Klašnja Jovo 7 Maričić Nada 8 Stjepanović Petko 9 Đokić Bosiljka 10 Vrankić Zoran 11 Trifković Jadranka 12 Božić Pero 13 Gavrić Ljiljana 14 Milošević Vojo 15 Perić Risto

BPS-Sefer Halilović: 1 Bahor Deniza 2 Bahor Husein 3 Numanović Arif 4 Čaušević Alma 5 Adžajlić Azur 6 Fazlović Emina 7 Planić Jasmin 8 Kadrić Muharem 9 Ikanović Jasmina 10 Kanalić Medžid

Demokratski narodni savez: 1 Lugonjić Risto 2 Lugonjić Todić Zorica 3 Sedlarević Miodrag

Unija socijaldemokrata BH: 1 Đurić Dragan

Demokratska stranka invalida BiH: 1 Karać Milorad

Savez za novu politiku: 1 Purić Milan

Nacionalne manjine

Čardaklija Anes (SDA)

Ramadani Nešat (SDA)

Denjagić Alija (SDP)

Zejnilović Emrah (SDP)

Salihović Ćazim (SBB)

Čikarić Slobodan (DNS)

Mičić Dejan (Komunistička partija)

Osmanović Muamer (Savez za Stari grad)

Bambulović Saša

Dačaj Ćazim

Vukadinović Srđan

Shatri Gjevat

Vuković Milovan

Jugo Amir

Jovičić Vedran

Novaković Ratko

Dmičić Dragislav

Izvor: radiosarajevoBosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime