Intervju:Almina Čilić, predsjednica Općiskog suda u Konjicu

0
195

Konjic, Jablanica, Prozor – Za predsjednicu Općinskog suda u Konjicu Almina Čilić imenovana je 19.6.2014. godine, ali, pored dužnosti koje obavlja kao predsjednica Suda, radi i kao sudija na krivičnom referatu i kao sudija za maloljetnike. Općinski sud u Konjicu osnovan je za područje općina Konjic, Jablanica i Prozor-Rama.

U 2015. godini u radu Općinskog suda u Konjicu bilo je ukupno 23.776 svih vrsta predmeta. Iz prethodne godine u rad je preneseno 7.950 predmeta, u toku godine je primljeno 15.826 predmeta, riješeno je 16.912 svih vrsta predmeta, a zaključno sa 31.12.2015. godine u radu je ostalo 6.864 predmeta.

Struktura predmeta koji su riješeni u 2015. godini je slijedeća: 1.695 predmeta parničnog referata, 692 predmeta krivičnog referata, 1.931 predmet izvršnog referata, 568 predmeta vanparničnog referata, 1.144 prekršajnih i 10.879 zemljišno-knjižnih predmeta.

Sud je ostvario normu od 116,9%, a kvalitet sudskih odluka je iznosio 88,1%.

Kome Sud podnosi izvještaj radu, kako se javnost upoznaje sa radom Suda, kome se šalju primjedbe na rad sudija i Suda ?

Godišnji izvještaj o radu Sud podnosi Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK-a i VSTV-u BiH.
Rad Suda je javan, ukoliko Zakonom nije drukčije propisano. U okviru prostornih kapaciteta sudnica, zainteresirani građani mogu prisustvovati suđenjima, ako iz zakonom propisanih razloga javnost nije isključena. Sud ima svoju web stanicu (opsud-konjic.pravosudje.ba) na kojoj se između ostalog objavljuje raspored suđenja. Takođe, putem naše web stranice stranke imaju mogućnost online pristupa sudskim predmetima uz prethodno pribavljen JPK (Jedinstveni pristupni kod) koji mogu da dobiju u prijemnoj kancelariji suda ili putem pošte. U 2016. godini se planira unapređenje web stranice Suda kako bi bila što bolje prilagođena korisnicima, ali i ostatku javnosti zainteresovane za rad Suda.

U toku 2016. godine planiramo organizovati – Dane otvorenih vrata – gdje će svim zainteresiranim građanima biti pružena prilika da se detaljnije upoznaju sa pravosudnim sistemom Bosne i Hercegovine. Planiramo da organizujemo posjete učenika osnovnih i srednjih škola, sa područja općina Konjic, Jablanica i Prozor-Rama, sa ciljem da se učenicima pruži prilika da se upoznaju sa načinom rada Suda, da razgledaju pisarnicu suda, sudnice i dr.

Pritužbe na rad sudija dostavljaju se predsjedniku Suda koji je dužan da ih bez odgađanja dostavi Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH tj.VSTV BiH.

Ovih dana posebno je aktuelno pitanje pritisaka na rad Suda ?

Sudovi su samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti.

Nije mi poznato da je bilo nekih posebnih pritisaka na Sud u Konjicu. Ponekad stranke traže da se njihov predmet uzme u rad , ali predmeti se moraju raditi preme starosti inicijalnog akta i to im se objasni. Sudije generalno imaju visoko postavljenu normu koju mjesečno, odnosno godišnje, moraju uraditi i to je za njih značajan pritisak. Sudije mi se nisu žalile da je na njih neko vršio neprimjeren pritisak.

Takođe, aktuelno je i pitanje nasilja u porodici kao i vršnjačkog nasilja, da li je u porastu maloljetnički kriminal ?

U 2015. godini u ovom sudu bilo je ukupno dvadeset predmeta koji se odnose na krivično djelo nasilje u porodici iz člana 222. Krivičnog zakona FBiH, od čega je riješeno trinaest predmeta.

Veoma me raduje činjenica da postoji trend smanjenja maloljetničke delikvencije na području djelovanja ovoga Suda, što se može zaključiti na osnovu broja maloljetničkih predmeta na ovome Sudu u posljednje tri godine. Naime, u 2013. godini bilo je 20 takvih predmeta, u 2014. godini 10 predmeta, a u 2015. godini 2 predmeta.

Da li Sud u Konjicu rješava predmete ratnih zločina, tužbe logoraša i sl.?

Sud nije stvarno nadležan da postupa u predmetima ratnih zločina za tu vrstu postupaka, u našem kantonu za to je nadležan Kantonalni sud u Mostaru.

U sudu je bilo više predmeta po tužbi za naknadu materijalne i nematerijalne štete, lica koja su boravila u logorima, koje su od strane ovoga suda presuđene u korist tužitelja, ali zbog stava koji je Ustavni sud BiH izrazio u svojoj najnovijoj praksi u odlukama AP-3979/11 od 27.9.2014.godine i AP-4128/10 od 28.03.2014.godine, a isti pravni stav je zauzeo i Vrhovni sud F BiH na sjednici Građanskog odjeljenja od 11.11.2014.godine čime su izmjenili svoje ranije pravno shvaćanje objavljeno u Biltenu sudske prakse br: 1-2 iz 2012.godine, većina tih tužbenih zahtjeva su po žalbi tužene strane, zbog zastarjelosti odbijeni kao neosnovani, od strane kantonalnog suda.

Koji zadaci Sudu predstoje u tekućoj godini, šta biste posebno izdvojili?

Trebali bi se popraviti uvjeti rada, jer Sudu nedostaje potreban radni prostor, tako da stručni saradnici rade u jednoj kancelariji, a sudije na krivičnom referatu nemaju svoje kancelarije i svo vrijeme rade u sudnici. Računovodstvo Suda je smješteno u kancelariji površine 4m2, iz postojeće zgrade suda izmješteni su zemljišno-knjižni ured, jedan dio arhive Suda, kao i prostorije u kojima rade sudski izvršitelji.

Shodno Uputstvu za izradu plana rješavanja predmeta, koje je donijelo VSTV-a BiH, Sud je izradio Plan rješavanja predmeta za 2016. godinu, kojim su obuhvaćena 1.782 predmeta. Svaki sudija je dužan da iz Plana riješi najmanje 70% predmeta od svog godišnjeg normativa. Prema Uputstvu za izradu plana rješavanja predmeta, iz Plana rješavanja predmeta su isključeni komunalni predmeti, predmeti izvršenja prekršajnih sankcija, kao i predmeti koji su u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) označeni kao predmeti sa određenim zakonskim i procesnim smetnjama, a takvih je u momentu sačinjavanja Plana u ovom sudu bilo 4.981 predmet.
Shodno odredbama člana 27. Zakona o sudovima u Federaciji BiH, Sud je stvarno nadležan da postupa: u krivičnim predmetima za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora do deset godina, u svim krivičnim predmetima prema maloljetnicima, u svim građanskim sporovima, u vanparničnim predmetima i svim prekršajnim predmetima, izuzev predmeta iz oblasti carina i poreza.

(mojkonjic.com)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime