Genocid u Prijedoru – velika tragedija koju ne smijemo zaboraviti i oprostiti!

0
225

0076868678671Prijedor – Ljudska i civilizacijska budućnost mora biti prinuđena da sebe odredi prema genocidu u Prijedoru

Genocid u Prijedoru sa svojim sastavnim dimenzijama kulturocida, ekocida, etnocida, urbicida i elitocida predstavlja najefektnije sredstvo za spoznaju srpsko-crnogorskog zločina protiv čovječnosti i zločina protiv humanitarnog i ratnog prava za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima. Na žalost dimenzije prijedorskog zla nisu bile dovoljne Međunarodnom sudu pravde u Haagu da pokaže čitavom svijetu srpsko-crnogorsku namjeru da se upotrebom nezamislivih metoda ubijanja, mučenja, silovanja, protjerivanja, rušenja unište materijalni i duhovni dokazi o postojanju bošnjačkog i hrvatskog naroda i uništavanju vrijednosti ideje Bosne i bosanskog duha na kojima se zapravo temelji ujedinjena Evropa i civilizovani svijet. U gradu koji je obrise grada dobio zahvaljujući Bošnjacima i Hrvatima. Preživjeli Prijedorčani poručuju gospodi koji osjećaju olakšanje zbog toga što nije dokazan genocid u Prijedoru pred Međunarodnim sudom pravde, da će najgori oblik zločina protiv čovjeka i civilizacije uskoro biti dokazan i u Prijedoru. Jer nepravda i zločin najveće vrste je što su Prijedorčani ni krivi ni dužni usmrćeni u najtežim mukama, još veća nepravda prema žrtvama bi bila ako ubice Prijedora i Prijedorčana ostanu nepronađene, nekažnjene, ako istina i pravda ne pobijede. Zato preživjeli Prijedorčani imaju velik dug prema svojim žrtvama. To je svjedočenje o istini. Jer, ukoliko budu ćutali i njih će ponovo vaditi iz novih grobnica i jama. Prijedorske žrtve su ubijene zarad velikosrpskih nacionalističkih ciljeva, jer tim ciljevima smetaju Bošnjaci, muslimani, ljudi, građani, Prijedorčani. Zato nema zaborava ni oprosta. Ko nam daje pravo da zaboravimo ili nekome oprostimo smrt hiljade nedužnih Prijedorčana? Pravo na život daje samo Bog i samo je On taj koji ga ima pravo uzeti.

Zar pred ovakvim zločinima Međunarodni sud pravde i cijeli svijet mogu zatvarati oči? E, Bošnjaci ne zaboravite genocid koji je nad njima izvršen u režiji Srbije, Crne Gore i današnje genocidne tvorevine koja se zove “republika srpska”!

Zločin u Prijedoru ne može ostaviti na miru Prijedorčane, koji vape za istinom i pravdom. U genocidnom entitetu opstrukciju u spoznaji istine i pravde prave ostaci ratne, političke, vojne, policijske i medijske strukture, koja je u vrijeme agresije egzistirala u obliku paljanskog režima u Bosni i Hercegovini i Miloševićevog režima u Srbiji. Ideologija Miloševićevog i Karadžićevog režima imala je za cilj silom stvoriti etnički čist srpski prostor u Bosni iHercegovini. Zato puna istina i pravda o zločinu u Prijedoru je moguća tek kada se pred Haaški tribunal izvedu Karadžić i Mladić i svi prijedorski zločinci.

Prijedorski Srbi ne mogu govoriti o zaštiti ljudskih prava, unutrašnjoj reintegraciji, demokratizaciji i ekonomskom prosperitetu bh države i društva i integraciji BiH u evroatlantske saveze sa kredibilitetom, jer se suočavaju sa nedostatkom ljudske dosljednosti i moralne dostojanstvenosti o priznavanju istine o zločinu, pokajanju za zločine, materjalnoj nadoknadi za žrtve i hapšenju ratnih zločinaca.

Prijedorski Srbi, budite ubijeđeni da prognani Prijedorčani neće odustati od borbe za istinu i pravdu, sve dotle dok istina o agresiji i genocidu ne pobijedi, dok se ne postigne pravda za postradale, ne donese mir za preživjele i ne izgradi budućnost za bošnjačku i hrvatsku djecu u Prijedoru. Prijedorčani neće dopustiti da zločin u Prijedoru bude zaboravljen jer je strah od zaborava prijedorskog zla veći od užasa srpskog zločina u Prijedoru.

Prijedor je danas dio genocidnog entiteta, grad koji se 1992. na zločinački način “oslobodio”, zločinom protiv čovječanstva najboljeg dijela svojeg stanovništva. Tu su nastali najgori koncentracioni logori smrti u Bosni i Hercegovini. Tu je izvršeno najveće ubojstvo bošnjačkih i hrvatskih intelektualaca. Tu je izvršen najgnusniji oblik zločina na ženi – zločin silovanja i seksualnog zlostavljanja. Tu je izvrešeno gotovo u cjelosti namjerno organizovano etničko čišćenje od Bošnjaka i Hrvata.

Danas na dan sjećenja na početak genocida nad Bošnjacima u Prijedoru sa tugom i očajom u srcima u dušama preživjeli Prijedorčani poručuju zločincima koji se još slobodno šetaju i čitavom svijetu: Mi nikada nećemo zaboraviti, nikad nećemo oprostiti. Vratit ćemo školovanu i pametnu bošnjačku mladost na prijedorsko korzo. Ne postoje riječi koje bi utješile Prijedorčane. Niko nije pokušao spriječiti prijedorsko zlo. Niko se ozbiljno ne trudi da prijedorske zlikovce privede pravdi. Malo se piše i istražuje genocid u Prijedoru, zato, Prijedorčani, ne zaboravite srpsko-crnogorski zločin i uništenje koji su počinili.

STATISTIČKI PODACI – PRIJEDOR

1. Struktura stanovnistva opcine Prijedor 1991. godine

 

·         Muslimani 43% – 49351

·         Srbi 42% – 47581

·         Harvati 6% – 6319

·         Jugosloveni6% – 6959

·         Ostali 3% – 2859

Ukupno 112543

Izvor – Statistički zavod BiH

 

2. Gubitak stanovnistva opcine Prijedor 1993.

·         Bosnjaci 6% – 6124

·         Srbi 42% -47581

·         Hrvati 3% – 3169

·         Ostali 2% -2621

Gubitak 48%-53048

Izvor Zavod za statistiku BiH i popis stanovnistva srpskih vlasti 1993. Godine

 

3. Nestali i ubijeni u opcini Prijedor

A) Stanje mart 2006. godine

 

Izvor Istrazivacko dokumentacioni centar Sarajevo

·         Ubijeni: 2856

·         Nestali: 2425

·         Ukupno : 5281

B) Stanje april 2000. godine

 

Udruženje Prijedorčanki “Izvor”

Nestalih 3227, od cega 228 zene i 123 djeca.

 

Usporedbom podataka između IDC Sarajevo iz marta 2006. godine (5228 žrtve genocida u Prijedoru) i Udruženja Prijedorčanki “Izvor” iz aprila 2000. godine (3227 žrtve) imamo razliku od 2054 žrtve.

4. Protjerano stanovništvo općine Prijedor:

 

Prema podacima:

MKTJ iz Haga 20.000 protjeranih Prijedorcana

“Krizni stab Prijedor” 20.000 protjeranih

1 K.K. Srpske vojske 37.000 protjeranih

 

Svi gornji podaci su također objavljeni na web stranici Udruženja Prijedorčana STL.

Izvor: Popis stanovništva 1991. godine Opština Prijedor

 

U periodu od 1991. godine do 1995. godine u direktnim vojnim dejstvima ubijeno je ili nestalo 5209 građana Prijedora od čega

 

·         Bošnjaka 4093

·         Srba 818

·         Hrvata 182

 

Izvor:Istraživačko dokumentacioni centar Sarajevo – podaci prikupljeni do 21. 6. 2007. godine

 

Prema podacima Federalne komisije za traženje nestalih u Prijedoru se traga za 1415 osoba.

Do sada su locirani i ekshumirani 57 masovnih grobnica sa oko 1480 žrtava.

Kancelarija za traženje nestalih i zarobljenih Republike Srpske traga za 9 lica.

Međunarodnom crvenom križu prijavljen je nestanak 921 osobe sa područja Prijedora.

 

OSUĐENI ZA ZLOČIN U PRIJEDORU

ZA ZLOČIN U PRIJEDORU PRED MKTJ OSUĐENI SU:

 

Miomir Stakić 40 godina,

Radoslav Brđanin 32 godine

Zoran Žigić 25 godina

Mlađo Rodić 20 godina

Duško Tadić 20 godina

Duško Sikirica 15 godina

Predrag Banović 8 godina

Miroslav Kvočka 7 godina

Miroslav Kos 6 godina

Dragoljub Prcać 5 godina

Damir Došen 5 godina

Dragan Kolundžija 3 godine

ZA ZLOČIN U PRIJEDORU PRED PRAVOSUĐEM BIH OSUĐENI SU:

 

    Drago Radaković 20 godina

    Draško Krndija 20 godina

    Željko Bulatović 14 godina

    Siniša Teodorović 12 godina

    Radoslav Knežević 10 godina

    Zoran Gajić 10 godina

    O.D. 10 godina

    Ismet Žerić 7 godina

 

ZA ZLOČIN U PRIJEDORU VODI SE POSTUPAK PRED PRAVOSUĐEM BIH PROTIV:

 

    Željka Mejakića

    Momčila Grubara

    Dušana Fuštana

    Duška Kneževića

IZDVOJENO I RAZLIČITO MIŠLJENJE SUDIJE MCDONALD U PRESUDI MKTJ U SLUČAJU TADIĆ

U ovom slučaju suočeni smo upravo sa onom situacijom zbog koje su neki od delegata bili zabrinuti, jer je zapravo Savezna Republika Jugoslavija (Srbija i Crna Gora) u VRS uspostavila u suštini marionetski režim, kojem je povjerena odgovornost za izvršenje vojnih operacija Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) u Bosni i Hercegovini. Pretresno vijeće ne bi smjelo uvoditi uslov efektivne kontrole iz predmeta Nikaragva, već bi trebalo, kao što stoji i u ovom komentaru, zanemariti formalne kriterijume vojne strukture. Ključno pitanje ovdje jeste da li je VRS odista bila zavisna i kontrolisana od strane Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora). Kao što je gore obrazloženo, dokazi su i više nego dovoljni da se može donijeti takav zaključak.

Ukratko, dokazni materijal pokazuje van svake sumnje da je VRS djelovala u svojstvu agenta savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) u napadu na opštinu Prijedor i u njenoj okupaciji u vrijeme na koje se odnose optužbe iz Optužnice, pa su žrtve prema tome zaštićene osobe. Zavisnost VRS od Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) i njeno ostvarivanje kontrole nad VRS podržavaju donošenje ovakvog zaključka, kako prema kriterijumu efektivne kontrole, kojeg je usvojila većina, tako i prema uopštenijem kriterijumu zavisnosti i kontrole. Međutim, pažljivo čitanje predmeta Nikaragva navodi me na zaključak da kriterijum efektivne kontrole čini različitu i zasebnu osnovu za pripisivanje ponašanja ne-agenata nekoj državi, i da to nije nužan element za ustanovljavanje agentskog odnosa. Iz ovih razloga podnosim ovo Izdvojeno i različito mišljenje.

U prvom odjeljku ovog Mišljenja zaključujem da dokazi podastrijeti Pretresnom vijeću podržavaju zaključak da je Savezna Republika Jugoslavija (Srbija i Crna Gora) imala efektivnu kontrolu nad VRS u opštini Prijedor u čitavom periodu na koji se odnose optužbe navedene u Optužnici. Međutim, kao što to obrazlažem u drugom odjeljku, odgovarajući kriterijum za agentski odnos iz predmeta Nikaragva je zavisnost i kontrolaž, a dokazivanje efektivne kontrole nije nužno.

Pretresno vijeće je prihvatilo da je nakon što je sama bila u direktnom oružanom sukobu sa BiH posredstvom Jugoslavenske narodne armije (“JNA”), SRJ osnovala, obučila, opremila, snabdijevala i održavala VRS. Osnivanje je izvršila SRJ 19. maja 1992. time što je ostavila dio JNA u BiH da funkcioniše kao VRS, i to samo nekoliko dana nakon što je Savjet bezbjednosti zatražio od SRJ da se povuče iz BiH. Viši vojni oficiri iz SRJ bili su članovi štaba VRS. SRJ je plaćala plate (i penzije nakon umirovljenja) oficira u VRS koji su došli iz JNA. Komanda VRS je imala vezu sa komadom Vojske Jugoslavije (“VJ”), kako se tada prozvao jugoslavenski dio stare JNA. VRS je bila uključena u izvršavanje plana SRJ za etničko čišćenje i izdvajanje dijela teritorije BiH koji bi se na kraju pripojio SRJ i time se realizovala ambicija SRJ da stvori “Veliku Srbiju”.

Prema tome, SRJ je uradila više od opšteg finansiranja VRS. Na osnovu Nikaragve, ja nemam nikakvih poteškoća da zaključim da su nalazi Pretresnog vijeća dovoljni da se pokaže da je SRJ koristila silu protiv BiH posredstvom VRS, čak i ako se pretpostavi da činjenice nisu bile dovoljne da se SRJ pripiše odgovornost za bilo koja deliktna djela koja je počinila VRS. SRJ i BiH bile su dakle u oružanom sukobu u smislu člana 2, stav prvi Ženevske konvencije IV, uz posljedicu da se ta Konvencija primjenjuje na taj oružani sukob.

Krajem jula 1992. godine u logoru Omarska je ubijeno više od 100 ljudi. Petog augusta 1992. godine u istom logoru je ubijeno 120 ljudi. (Iz presuda MKTJ.)

Organizatori i izvršioci zločina nad Hrvatima i Bošnjacima u Prijedoru

GLAVNI ORGANIZATORI :

 

1. Srdjo SRDIĆ – zubar iz Prijedora, jedan od najbližih saradnika Radovana Karadžića

2. Savo KESIĆ ŽORŽ – bivši taksista

3. Nenad MORAČA – karatista, besposličar

4. Brane BERIĆ REBAC – veterinarski bolničar

5. Mile dr RADETIĆ – ginekolog, osnivač SDS Prijedora,

6. Dragan RADETIĆ – vojni tužilac u srpskoj vojsci

7. Predrag RADETIĆ – od prvog dana u redovima srpske vojske

8. Milomir STAKIĆ – liječnik, predsjednik srpske opštine Prijedor

9. Milorad Mićo KOVAČEVIĆ – liječnik, predsjednik Izvršnog odbora opštine Prijedor

Izvršioci Milorada Miće Kovačevića

 

1. Veljko ing HRGAR – stručnjak “srpskog” urbanističkog plana Prijedora

2. Dule MILJUŠ – stručnjak “srpskog” urbanističkog plana Prijedora

3. Branko Raca HRNJAK – stručnjak “srpskog” urbanističkog plana Prijedora

5. Simo MIŠKOVIĆ – bivši milicioner, predsjednik SDS

6. Simo DRLJAČA – nečelnik srpske milicije

7. Slobodan KURUZOVIĆ – komandant logora Trnopolje – nastavnik matematike

8. Mile MUTIĆ – direktor Srpskog Radio Prijedora i Srpskog Kozarskog vjesnika

1. RADE MUTIĆ – Sljedbenici Mile Mutića

2. Živko EĆIM – Sljedbenici Mile Mutića

3. Ostoja KESAR – Sljedbenici Mile Mutića

4. Mira KUNIĆ – Sljedbenici Mile Mutića

9. Dragan SAVANOVIĆ – predsjednik Kluba poslanika SDS

10. Slavko BUDMIR – komandant Srpskog sekreterijata za Narodnu odbranu

11. Milovan DRAGIĆ – direktos Srpskog komunalnog preduzeća

12. Slobodan BALABAN – produkator četnickog legla u Rudniku željezne rude Ljubija

13. Dušan KURNOGA – ideolog “četnicke omladine”, snadbijevač Srba benzinom i naftom

14. Bogdan DELIĆ – direktor gimnazije u Prijedoru

Izvršioci zločina

 

1. Vladmir ARSIĆ – pukovnik koji je pogazio sve Ženevske konvencije

2.Radmilo ZELJAJA – major, na ulazu u Kozarac lično je postavio tablu sa “Radmilovo’ i tako gradu koga je srušio dao svoje ime

3. Zoran KARLICA – kapetan, komandant jedinice koja vršila etničko čišćenje Prijedora

4. Drago TUBIN – mehaničar i rezervni poručnik, odgovoran za masovno ubijanje 320 ljudi u Partizanskoj ulici i Lukavici u Prijedoru

5.Savan RUNJO – nastavnik ONO i DSZ, major, komandant četnicke jedinice u Gornjim Podgradcima i bivši komandant Kasarne u Prijedoru

Logor Omarska, Organizatori i sponzori

 

1. Milan ANDIĆ – trgovac, specijalizirao se u iznuđivanju dragocjenosti od bogatijih Prijedorčana, obećavajući im slobodu

2. Nedo DELIĆ – vlasnik restorana “Evropa’

3. Rajko STUPAR PALE – trgovac, vlasnik restorana”Pale”, kriv je za ubistva i pljačke svih prijedorskih privatnika.

Uprava logora Omarska

 

1. Komandant: Željko MEJAKIĆ – komandant logora, milicioner,

2. Upravnik: Drago PRČAC – upravnik logora, penzionisani milicioner

3. Zamjenik: Milorad TADIĆ BRK – pomoćnik upravnika logora taksista

4. Miroslav KVOČKA – Jedno vrijeme komandant logora

Radnici rudnika željezne rude Ljubija, Srbi koji su zlostavljali i maltretirali logoraše u logoru Omarska, kamionima odvozili ubijene logoraše

 

1. Dragan PEŠEVIĆ PEŠA

2. Milorad DARDA

3. Vlado KOBAS

4. Zdravko BJELOBRK

5. Miloš RADIĆ BRKO

6. Petar PERO MRDJA

Prijeki sud u logoru Omarska

 

1. Slavko BERETA – advokat

2. Živko DRAGOSAVLJEVIĆ – sudija u “srpskom sudu” u Prijedoru

3. Draško ZEC – sudija u “srpskom sudu” u Prijedoru

4. Milenko TOMIĆ – sudija u “srpskom sudu” u Prijedoru

Službenice u logoru Omarska

 

1. Nada MARKOVSKI – radnica Milicije u Prijedoru

2. Slavica LAKIĆ – radnica Službe državne bezbjednosti

3. Nevenka SIKMAN – radnica Milicije

4.Darinka LUJIĆ – radnica Milicije

Ispitivači u logoru Omarska

 

1. Ranko MIJIĆ – šef ispitivača, načelnik kriminalističke službe u SUP Prijedor

2. Mirko JESIĆ – bivši radnik Službe državne bezbjednosti

3. Ranko BUCALO – radnik Službe državne bezbjednosti

4. Goran NOVIĆ – radnik Službe državne bezbjednosti

5. Dragan RADAKOVIĆ – nastavnik likovnog odgoja

6. Dragoje MEJAKIĆ – radnik Milicije

7 Rade KNEZEVIĆ – radnik Službe državne bezbjednosti

8. Ilija BJELIĆ – radnik Milicije

9. Obrad DESPOTOVIĆ – radnik Milicije

10. Nebojša TOMČIĆ – radnik Milicije

11. Nenad LUKIĆ – radnik Milicije

12. Miroslav ZORIĆ – radnik Milicije

13. Nebojša BABIĆ – profesor elektrotehnike

14. Ratko MILOSAVLJEVIC – agronom

15. Zarko TEJIC – radnik Milicije

16. Zoran KRNETA – radnik Milicije

17. Milan JENJETOVIĆ – radnik Milicije, vozač autobusa kojim su dolazili ispitivači u logor Omarska, tukao logoraše

Vođe smjena u logoru Omarska

 

1. Mladjo RADIĆ KRKAN – radnik Milicije

2. Momir GRUBAN ČKALJA – radnik Milicije

3. Milojica KOS KRLE – konobar

Stražari u logoru Omarska

 

1. Goran GRUBAN – ubio veterinara Seada Sivca

2.Goran PASPALJ GOPA – ubio R. Hadžalica i G. Ka.

3. Nedeljko SOSKAN SOLE – ubojica

4. Zoran KVOČKA – ubojica Enesa Alića

5. Stevan STEVANOVIĆ – ubojica

6. Miroslav STOJNIC – ubojica

7. Milutin POPOVIĆ POP – ubojica

8. Draženko PREDOJEVIĆ – ubojica {na slici TV CNN}

9. Željko PRČAC –

10. Nenad VRHOVAC

11. Nenad PENIĆ NEŠO

12. Ratko MRKIĆ – ubojica

13. ZUNE – ubojica

14. Dušan LONČAR DUDO – ubojica

15. STAKIĆ

16. JOKIĆ – ubojica

17. Marinko ROSAVA – ubojica

18. Uroš URE – ubojica

19. Ranko BERIĆ

20. MICKO – ubojica

21. MIKA

22. RAKAJ – ubojica

23. Popović CVITONJA

24. Stole KOKA – poslovođa prodavnice “Oka”

25. Branko PIRVAN ĆELO – ubojica

26. Stanko KRIVAJA – ubojica

27. Mile ROSIĆ

28. Draško GRUBAN

29. Zoran DELIĆ – bivši fudbaker, ubojica

30. Dušan JOKIĆ – mesar

31. Milojica MILE PANIC

32. Zivko MARMAT ZUTI – ubojica

33. Zoran ROMANIĆ DŽAJA – vlasnik diskoteke u Omarskoj

34. Rade RITAN

35. PAVLIĆ

Logor Keraterm

 

Duško SIKIRICA – komandant logora Keraterm

Komandanti straža logora Keraterm

 

1. Damir DOSEN – naređivao ubojstva logoraša

2. Dragan FUSTAR – naređivao ubojstva logoraša

3. Dragan KOLUNDŽIJA – naređivao ubostva logoraša

Stražari u logoru Keraterm

 

1. Zoran ŽIGIĆ – taksista, poznati kriminalac, počinio velike zločine u: Rakovčanima, Čarakovu, Zecovi, Zeger, Rizvanovići, Bišćani, Sredice

2. Dušan KNEŽEVIĆ – mesar, dolazio ubijati u u logor Omarska

3. Goran LAJIĆ – višestruki kriminalac bez zuba

4. KAJIN – komandir straže u logoru Keraterm

5. Nenad BANOVIĆ ČUPO – pripadnik bande Zorana Žigića

6. Predrag BANOVIĆ ČUPO – pripadnik bande Zorana Žigića

7. Dragan KONDIĆ – pripadnik bande Zorana Žigića

8. Nikica JANJIĆ – pripadnik bande Zorana Žigića

9. Nedeljko TIMARAC – pripadnik bande Zorana Žigića

Ispitivači u logoru Keraterm

 

1. Mira JANKOVIĆ – isljednik u Miliciji

2. Gostimir MODIĆ – isljednik u Miliciji

3. Živko JOVIĆ – isljednik u Miliciji

4. Branko ŠILJEG – isljednik u Miliciji

5. Jugoslav RODIĆ – isljednik u Miliciji

6. Radomir RODIĆ – radnik Službe državne bezbjednosti

7. Dragan RADETIĆ – advokat

Logor Trnopolje

 

Slobodan KURUZOVIĆ – Komandant logora Trnopolje

Pomoćnici komandanta logora Trnopolje

 

1. Braća BALABAN – tjelohranitelji Slobodana Kuruzovića

2. Pero ČURGUZ – pomoćnik komandanta logora Trnopolje

3. Vesna STOJANOVIĆ – dobrovoljka

4. Blanka BRKIĆ – dobrovoljka

5. Brane BERIĆ REBAC – deportirao logoraše u stočnim vagonima prema Doboju

Komandanti straža u logoru Trnopolje

 

1. Radenko SPIRIĆ – radnik:”Električnog” Prijedor

2. Jezdimir TOPIĆ – nastavnik

3. Čedo MANDIĆ – radnik Milicije

Stražari u logoru Trnopolje

 

1. Boško LAKIĆ – ubojica

2. Aco OSTOJIĆ – vozač

3. Zoran ŠTRBAC

4. Boro GRUBIĆ – novinar

5. LISCANSKI

6. Milutin MANDIĆ MANDOV – radnik Milicije

7. ČURGUZ

Spisak ostalih zločinaca prijedorskog kraja

 

Ovaj spisak je sačinjen na osnovu autentičnih svjedočenja preživjelih logoraša i izbjeglica u sabirnim centrima Karlovac i Resnik kod Zagreba

 

1. MARKO PAVIĆ – pravnik, bivši radnik Službe državne bezbjednosti, sada direktor PTT

2. JOSIĆ KRSTAN – profesor, komandant grada

3. KAURIN DRAGAN – ekonomista, direktor ‘Celuloze”

4. VUKOJA JOVAN – Direktor centra za socijalni rad

5. NEŠKOV MILANKO – profeosr, Bugarin po prijeklu, naređivao ubistva

6. DOSEN DJORDJE DJOLE – ubojica, ubio I. Jurica Putu i N. Bajramovića

7. ŽIGIĆ ZORAN – taksista, ubojica po narudžbi

8. KNEGINJIĆ ZORAN TACNA – konobar

9. KANTAR SNJEŽANA – medicinska sestra

10. SLAVKO BUDIMIR – komandant srpske TO

11. RADIŠIĆ MARKO – pravnik, bivši radnik Službe državne bezbjednosti

12. MARMUT SPIRO – načelnik Vojnog odsjeka

13. DRAGIĆ MILOVAN – direktor Komunalnog Prijedor

14. SAVIĆ MIRKO – inžinjer, direktor “Prijedorčanke “

15. VEJINOVIĆ RANKO – ekonomista, direktor “Opresse”, sada “Srpskog glasa”

16. ALEKSIĆ DUŠAN – direktor osnovne škole

17. DALJEVIĆ RAJKO – radnik Milicije

18. CRNCEVIC NEDELJKO – stolar

19. STANIĆ ANA – profesor

20. STANIĆ JOVO – profesor

21. DALJEVIĆ MILUTIN – profesor

22. NOŽINIĆ ZIZA – predsjednica Kola srpskih sestara

23. NOŽINIĆ NEBOJŠA – politolog, srpski dobrovoljac

24. ZGONJANIN BORO – mesar

25. KANTAR ZDRAVKO – radnik u Ljubiji

26. ŠIPKA VUKAŠIN – ekonomista

27. LEKIĆ SLOBODAN – radnik ‘Agrounije”

28. VUJMILOVIĆ NENAD – major, komandant četničke jedinice u napadima na Gradačac

29. DUJO MILANKO – radnik Komunalnog

30. JOVIČIĆ MIRKO – profesor

31. OSTOJIĆ RADE – inžinjer u “Celulozi”

32. DJURDJEVIĆ MILAN – profesor

33. BAJIĆ BOŽIDAR – ekonomista u “Autotransportu”

34. GORNJIĆ SLOBODAN – direktor Službe društvenog knjigovodstva

35. MEDAREVIĆ LJUBAN – radnik Službe društvenog knjigovodstva

36. OBRADOVIĆ RADOVAN COLE – arhitekt

37. OBRADOVIĆ PETAR PEKIŠA – električar

38. BERIĆ DUŠKO – radnik u “Kolskoj”

39. AGBABA MLADEN – službenik

40. KOVRLIJA MIRKO – profesor

41. TOPIĆ RANKO – ekonomista, direktor tvornice keksa “Josip Kraš”, sada “Mira”

42. VILA RANKO – pravnik

43. MACANOVIĆ LJUBO – pravnik

44. SIMATOVIĆ MOMIR – vodoinstalater

45. EGIĆ NIKOLA – vozač

46. STOJANOVIĆ MLADEN – profesor i direktor Ekonomske škole

47. DELIĆ BOGDAN – profesor i direktor gimnazije

48. MIŠKOVIĆ SLOBODAN – profesor

49. ZORIĆ LAZO – profesor

50. SANIČANIN MIRKO – tehničar

51. JOVES RATKO – profesor

52. RADETIĆ DRAGAN – advokat, načelnik Vojne policije

53. ZEZELJ BRANKO – vozač

54. RADAKOVIĆ BRANE – vozač

55. JESIĆ GORAN – vozač

56. ROSIĆ MILAN – zidar

57. VUJINOVIĆ DANE – inžinjer

58. KECMAN BRANE – direktor ‘Kozara putevi”

59. BURUDŽIJA MIRKO – hirurg

60. SOVILJ RADOMIR – profesor, ideolog SDS, kasnije prešao u Srpsku radikalnu stranku

61. MANOJLOVIĆ NIKOLA – inžinjer, direktor “Kolska”, četnik dobrovoljac

62. MACURA ŽELJKO – liječnik, srpski dobrovoljac

63. KOBAS MIRKO – medicinski tehničar, ubojica bez ruke

64. TORBICA ZDRAVKO – radnik Milicije, ubojica

65. STUPAR NENAD SMIT – srpski dobrovoljac

66. MRDJA DADO – pripadnik Interventnog voda, višestruki ubojica

67. BABIĆ ZORAN – pripadnik Interventnog voda, višestruki ubojica

68. STUPAR BOŠKO – pripadnik četničke jedinice iz Tukova

69. BABIĆ LJUBAN – geometar, predsjednik SDS Tukovi

70. BALTIĆ SRETKO – vozač

71. BALTIĆ VLADO – vozač

72. BALTIĆ MIŠO – radnik Kumunalnog

73.BOSANČIĆ MOMČILO –

74. BASKOT MARKO

75. BUJIĆ LUKA – ubojica

76. BILBIJA RADE – četnicki vojvoda, naredio masakr u Staroj Rijeci

77. DESNICA ZDRAVKO

78. DOBRIJEVIĆ MIŠO – četnicki vojvoda

79. DOSEN STOJAN – izvršilac masakra u bolnici u Banja Luci

80. DRCA LJUBAN – mesar

81. DJAKOVIĆ MIRKO – lugar

82. EĆIM JOVO GLOCO – privatnik, saučesnik u ubojstvu Halila Dedića

83. EĆIM NENAD GERA – muzičar

84. GRUBLJEŠIĆ MIRKO – načelnik za privredu u Opštini Prijedor

85. GRUBLJAŠIĆ OSTOJA – ubijao po Kozarcu

86. GUSLOV NIKOLA

87. KOLAR SLAVKO – ubojica

88. KOLAR MIODRAG – klao kamom po selima oko Prijedora

89. KNEŽEVIĆ DRAŽEN – penzioner

90. KOTORAŠ BRANKO – koljač iz Puharske

91. KOTORAŠ DRAŠKO – radnik u Toplani

92. KOTORAŠ JOVO – radnik u Ciglani

93. KOVAČEVIĆ VUKAŠIN – geometar

94. MANOJLOVIĆ MILOŠ – geometar

95. MILUTINOVIĆ MILOVAN – major

96. MILUTINOVIĆ – karatista

97. MITROVIĆ DRAGO, PERO I SLOBODAN

98. PEKIJA MILAN

99. RAUS DUŠAN, MILROAD I RAJKO

100. SAVANOVIĆ MIRKO

101. SRDIĆ DRAGOJE – bivši oficir JNA

102. SRDIĆ ŽIVKO – radnik “Celuloze”

103. TELEBAK RAJKO – lugar

104. TOMIĆ BRANE – radnik ‘Borca”

105. TOPIĆ DRAGAN – nastavnik, direktor Pozorišta

106. TUBIN RAJKO – radnik ‘Autotransporta”

107. TUBIN VELJKO

108. VUČKOVIć MIHAJLO – radnik

109. VUČKOVIĆ NEDJO

110. VUČKOVIĆ NEDJO II – učesnik masakra u bolnici u Banja Luci

111. ZEC SIMO – nastavnik

112. ZELENIKA BRACO – električar

113. ŽIGIĆ MILENKO – trgovac

114. GRBIĆ MILKA – socijalna radnica

115. TRMOŠLJANIN DRENA – učiteljica, pljačkala bosnjačke kuće

116. ŠIPKA MILAN – inžinjer

117. BABIĆ KAĆA – pravnica

118. JANDRIĆ VLADO – tehničar

119. TRAVAR MILAN – radnik Milicije

120. TRAVAR RANKO – načelnik za privredu

121. MRDJAŠ MILE – ekonomista

122. VUKOJEVIĆ DRENA – daktilografkinja

123. MARIN MIRKO – nastavnik

124. PANIĆ JOVO – vozač

125. MARJANOVIĆ OSTOJA – inžinjer, direktor Rudnika željezne rude Ljubija

126. BECNER ZORAN – vozač

127. RADIŠIĆ MIRJANA – profesorica

128. VRACAR MILENKO – profesor

129. MAKSIMOVIĆ BRANKO BRANJA – pravnik, predsjednik Srpske radikalne stranke

130. VRACAR M. MILENKO – guverner u RS

131. ROMANIĆ ŽELJKO – privatnik

132. SUKIĆ RADE – ekonomista

133. STOJAKOVIĆ TOMO – radnik Milicije

134. ZELIĆ ZELE – pripadnik četnićke jedinice”Zaran Karlica”, ubio više od 150 Kozarčana

135. KMEZIĆ RAJKO – vikend četnik iz Minhena

136. GAVRANOVIĆ NEDJO – vikend četnik iz Minhena

137. BUJIĆ MIĆO – komandir milicije u Rakelićima

138. PILIPOVIĆ RADE – privatnik

139. SURTOV RAJKO – nastavnik, četnicki vojvoda iz Gomjenice

140. SURTOV ZORAN – nastavnik

141. BAJIĆ ZORAN – nogometaš

142. MAKSIMOVIĆ DRAGAN – ubojica iz Cele

143. BALABAN MILE – direktor u ‘Celulozi’

144 BABIĆ BORO – direktor Uprave za prihode

145. BESIĆ MIRA – profesorica

146. TOPOLA RANKO – službenik

147. GLIGIĆ DUŠAN – trgovac

148. SAVIĆ LAZO – trgovac

149. GVOZDEN ZDRAVKO – trgovac

150. GVOZDEN RAJKO RAJS – trgovac

151. GRBIĆ MILE – trgovac

152. RAJČEVIĆ MILOŠ – direktor Srednješkolskog centra

153. MILIĆ ALEKSANDAR – profesor

154. ANTIĆ SLOBODAN – profesor

155. PANIĆ MILKA – medicinska sestra

156. RADJENOVIĆ LJUBAN – profesor

157. RADJENOVIĆ KAMENKO – pukovnik, podpredsjednik Srpske radikalne stranke

158. RADOJKA EDEKOV – direktorica Bolnice

159. MILANOVIĆ SNJEŽANA – liječnica

160. ŽIGIĆ DANKA – medicinska sestra

161. DJUKIĆ RAJKO – liječnik

162. PEKIJA MIRKO – trgovac, specijalista za pljačku bosnjačke imovine

163. GRANDIĆ MILEVA – otjerala u logor 15 susjeda

164. CRNIĆ BRANKA – pljačkala bošnjačke kuće

165. AGBABA JOVAN CICO – pljačkao kuće

166. RITAN BRANISALV – vođa ‘Delija”, sprske paravojske

167. KANTAR NENAD – proglašen ratnim zločincem u Hrvatskoj

168. ZRNIĆ NENAD NEŠO – vođa tkz. Grobara

169. PREDOJEVIĆ ZORAN – trgovac

170. MAZALIĆ MILORAD – kapetan

171. KANTAR NEBOJŠA – penzioner

172. ČADJO MLADJEN – radnik Milicije

173. TADIĆ BOGDAN – pravnik

174. TADIĆ SLOBODAN – nastavnik i muzičar

175. TOPIĆ BORO – vlasnik ‘Uniprometa”, ratni profiter

176. MARČETIĆ BORKO – zidar, učesnik masakra u Kozarcu

177. SAVIĆ DUŠAN – kapetan komandant Kriznog štaba Rakelići

178. ANTONIĆ SLAVKO – inžinjer

179. RAJLIĆ RADOVAN – tehničar, komandant Kasarne u Prijedoru

180. TOPIĆ JEZDIMIR – nastavnik, komandant straže u logoru Trnopolje

181. RUJEVIĆ SLOBODAN – zločinac, došao iz Vukovara

182. KESIĆ MIRKO – osnivač samostalnog odreda ubojica

183. MRKIĆ VASKRSIJA – službenik u Komunalnom

184. DOČINOVIĆ SLOBODAN – zločinac, došao iz Vukovara

185. BUCALO VASO – službenik

186. MACURA MILUTIN – zidar

187. DRAGOJEVIĆ MILAN – mesar

188. STUPAR RADOMIR – šofer, ubojica iz Pakraca, izvršilac zločina u logoru Keraterm

189. MIJIĆ RELJA – radnik u Keramici

190. RADOŠEVIĆ ACO – nastavnik

191. ZORIĆ BORO – privatni ugostitelj

192. JOKSIMOVIĆ MILE TICA – službenik

193. TRKULJA ZORAN – službenik

194. BRKOVIĆ MILORAD – srpski dobrovoljac

195. DJENADIJA MARKO – radnik u Miliciji

196. DALJEVIĆ RADOVAN – milicioner

197. GRUBLJEŠIĆ MILUTIN – mesar, učestvovao u masakru u Kozarcu i “Brdu”

198. MILIĆ MILORAD PINGO – dobrovoljac u četničkoj jedinici iz Omarske

199. RADANOVIĆ MOMČILO CIGO – komandir četnika iz Omarske

200. SUPIĆ DRAGAN – čelnik četničke omladine, palio kuće u Starom gradu i Prijedoru

201. MILOŠEVIĆ SRETEN SREJA – slubenik, etnički očistio Skelu i Raskovac

202. KECMAN MLADEN – rukometaš, pljačkao po Prijedoru

203. MARKUŠ – rukometaš, četnik dobrovoljac

204. KECMAN LJILJA – službenica, pljačkala zlato i devize

205. MADŽAR STOJAN – višestruki kriminalac, pripadnik četnicke vojne policije

206. BLAGOJEVIĆ RADOŠ – direktor Srpske banke

207. TUBIN VUKAŠIN – inžinjer

208. PLEMIĆ NIKOLA – opljačkao i prisvojio Tvornicu ‘Borac” Travnik, pogon Prijedor

209. OBRADOVIĆ STEVO – inžinjer, dobrovoljac na ratištima

210. ŠEVA STOJAN – referent u vojnom odsjeku, pravio spiskove za mobilizaciju

211. PEKIJA NENAD – pripadnik Interventnog voda, uselio se u stan dr. Osmana Mahmuljina

 

Pripremio:  Profesor Emir RAMIĆ, direktor Instituta za istraživanje genociuda – Kanada.

(Novo vrijeme)Bosna PRESS pratite putem Facebook | Twitter | Android| iPhone

Stavovi iznešeni u ovom tekstu su autorovi i moguće je da isti ne predstavljaju stavove naše redakcije.
Komentari su vlastita mišljenja autora i redakcija zadržava pravo brisanja vulgarnih i uvredljivih komentara.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime