Tuzla

Psihodezerter Nikšić

Odgovarajući na novinarsko pitanje, Nikšić je zatražio da se mediji koji kritički pišu o njemu zatvore! Ko će to učiniti, Nikšić ne pojašnjava, ali se može ...

Policija će štititi porodice s djecom

Bihać više nema slobodnih kapaciteta za izbjeglice, a manja grupa već je izmještena u Sarajevo Nakon što su zaprijetili zatvaranjem privremenih migra...