Posavina

Slab odziv na akciju čišćenja u Doboju

Doboj - U gradu još nema vode za piće, šteta se još procjenjuje i trenutno oko 10.000 ljudi je raseljeno i prima pomoć. U Doboju je na snazi opća mobilizacija,...

U Doboju otvorena prva javna kuhinja

Doboj - U Doboju je još vrlo teška humanitana situacija nakon poplava koje su zadesile ovaj grad. Međunarodni forum solidarnosti Emmaus i Islamska zajednica, uz...

Velika šteta u pravosudnim institucijama

Doboj, Kakanj, Sanski Most, Prijedor, Gradačac, Bijeljina - Osim ljudskih žrtava, hiljada raseljenih lica i uništene privatne i javne imovine, posljedica poplav...