Olovo

Počela izgradnja mosta u Podkamensku

Olovo - Počeli su radovi na izgradnji novog mosta preko rijeke Krivaje u Podkamensku nadomak Olova, koji se urušio krajem 2011. godine. Radi se o investiciji vr...

Država ne pomaže izvoz

Olovo, Italija - Izostala je podrška svih struktura i nivoa vlasti u BiH i sve kompanije osuđene su da se same bore za prestiž na inotržištu, izjavio je Enver B...