Makedonija

Napad na reproduktivna prava u Makedoniji

Makedonija - Ženska reproduktivna prava u posljednje vrijeme primaju udarce sa svih strana, a konzervativne struje čine pružanje otpora sve težim. U jeku galopi...

Analiza visine plata u regionu

Srbija, Makedonija, Albanija - Najmanje plate u zemljama regije primaju građani Makedonije, Albanije i Srbije, dok su najveće prosječne plate zabilježene u Hrva...