Kiseljak

Kiseljak: Dodjela stipendija studentima

Kiseljak - Temeljem članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (”Sl. novine FBiH” br.49/06 ), članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik O...