Historija

Video: Opsada Sarajeva u dvije minute

U aprilu 1992. godine počela je najduža vojna opsada jednog glavnog grada u modernoj historiji. Opsadu Sarajeva uspostavio je 4. korpus bivše Jug...

Emina Latova, heroina sa Visočke

Visočka, malo planinsko selo na granici između Crne Gore i Srbije, okruženo Krajtinama, Vrbnicom i Zahunskom, pred Drugi svjetski rat pripadalo je Sjeničkom...