Gračanica

Još uvijek teško stanje u Gračanici

Gračanica   ̶  Prema informacijama dobijenih od općinskih službi civilne zaštite na području TK, tokom vikenda i danas, situacija sa poplavam djelimično se smir...

Certifikat za gračanički Dom zdravlja

Gračanica - Federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović i direktor Agencije za kvalitet i akreditacije u zdravstvu (AKAZ) u FBiH Ahmed Novo uručili su u Saraj...