Mjesec: Januar 2019.

Emina Latova, heroina sa Visočke

Visočka, malo planinsko selo na granici između Crne Gore i Srbije, okruženo Krajtinama, Vrbnicom i Zahunskom, pred Drugi svjetski rat pripadalo je Sjeničkom...