Teme

Emina Latova, heroina sa Visočke

Visočka, malo planinsko selo na granici između Crne Gore i Srbije, okruženo Krajtinama, Vrbnicom i Zahunskom, pred Drugi svjetski rat pripadalo je Sjeničkom...

Referendum bez smisla

  Autor: Tarik Kurbegović Čitajući o inicijativi za referendum o ujedinjenju IZ na teritoriji Srbije i razmišljajući o tome nisam ni sanjao da će...

Nedoumice bih kod pristupa EU

Piše: Hakija Đozić BiH je u završnim pripremama za pristup EU priredila odgovore na 3.242 pitanja. Ona su  podijeljena na 35 poglavlja. Po tom je osnovu ...

Srebrenica je najvažnija riječ

Piše: Hasan Nuhanović Nikada ne smijemo zaboraviti, ispustiti iz vida činjenicu – genocid je počinjen nad jednim narodom, nad građanima Bosne i Hercegovi...

Beba Amila – leš broj 172

Piše: Mirza Sadiković Zapisnik sa obdukcije: strana 70, leš br. 172. Amila Džaferagić, kći Šemse, rođena 29. 02. 1992. godine u Biljanima – Ključ, pre...