Srebrenica

Naslov: Rezultati genocida na Bošnjacima

– broj poginulih Bošnjaka iznosi više od 200.000 a od toga preko 22.000 djece; – broj ranjenih: 240.000, od toga 52.000 djece; – broj hendikepiranih 1...