Hrvatska

Danas 22 godine od Dejtonskog sporazuma

Prošle su 22 godine od kada je u američkoj bazi Rajt Peterson u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini i njegovih 12 aneksa...